Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow восх-вят arrow ВУГЛЕЦЬ
   

ВУГЛЕЦЬ

С - хімічний елемент IV групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва, ат. н. 6, ат. м. 12, 011. Природний В. складається з стабільних ізотопів 12С (98,892%) і 13С (1,108%). В. відомий з давніх часів. Заг. вміст його у земній корі досягає 0,14%. У зв'язаному стані В. міститься в карбонатах (напр., мінерал кальцит). Є основною складовою частиною кам. та ін. вугілля, нафти, горючих природних газів і живих організмів. У вільному кристалічному стані В. зустрічається у вигляді двох алотропних модифікацій (див. Алотропія): алмазу і графіту. Третю модифікацію-- карбін - одержано штучно. У звичайних умовах В. малоактивний, при нагріванні вступає в реакцію з багатьма речовинами: з киснем утворює монооксид СО та діоксид СО2, з металами - карбіди (напр., А14С3, СаС2), з сіркою - сірковуглець CS2 тощо. В.- сильний відновник (напр., відновлює до вільних металів оксиди кадмію, міді, свинцю, сурми). Графіт застосовують при спорудженні дугових металург. печей, ядерних реакторів тощо; алмаз - для виготовлення абразивного, різального, бурового інструменту та ін. Виробляють і продукти, близькі за своїм складом до чистого В.: кокс, сажу, активне вугілля та ін. В. в організмі. В.- найважливіший елемент, що становить основу життя на Землі. Разом з киснем, воднем, а також азотом будує специфічні сполуки живого світу, зумовлює будову високомолекулярних речовин - вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот тощо. З неорганічної природи В. надходить до організмів -автотрофів, які в процесі фотосинтезу, використовуючи В. та ін. неорганічні речовини, утворюють необхідні для життя і росту органічні сполуки. Гетеротрофи засвоюють ці речовини, безпосередньо споживаючи їх. У процесі анаеробного обміну (див. Анаеробіоз) та дихання органічні речовини мінералізуються, і вуглець, гол. чин. у вигляді СО2, знову повертається до зовнішнього середовища. О. М. Рожманова (вуглець в організмі).

 

Схожі за змістом слова та фрази