Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІЄРАРХІЯ
   

ІЄРАРХІЯ

(грец. від — святий, священний і — влада) — розташування частин чи елементів цілого від нижчого до вищого. Термін вживається: 1) для визначення соціальної структури сусп-ва; 2) в заг. теорії систем — для опису будь-яких системних об'єктів; 3) у теорії організації — як принцип управління; 4) як принцип структурної організації складних багаторівневих систем, де чітко впорядковані взаємозв'язки і взаємозалежності між різними рівнями — від нижчого до вищого. Ієрарх, принцип діє на всіх рівнях — від атомних і молекулярних явищ до взаємовідносин у людському сусп-ві. Термін використовувався ще в середині 5 ст. Псевдо-Діонісієм Ареопагітом у трактаті «Про небесну ієрархію» для характеристики організації христ. церкви. В цьому значенні він проіснував до серед. 19 ст. Поняття І. розробляли О. Конт і Г. Спенсер, застосовуючи його для характеристики феодального суспільства.

Використовував його і М. Вебер у теорії бюрократії, розглядаючи І. як таке сусп. улаштування, для якого характерні безособистість, раціональність, чітка регламентація, обмежена відповідальність. Апологію суспільної І. спостерігаємо в теоріях еліти (В. Ф. Парето, К. Мангейм, Д. Гелбрейт). З появою у 20 ст. загальної теорії систем і кібернетики поняття І. набуло загальнонаукового значення і стало застосовуватися в описах будь-яких системних об'єктів для характеристики упорядкованої взаємодії між різними рівнями системи.

Терміном послуговуються і для характеристики вертикальної диференціації між різними рівнями держ. влади і соціального управління. Взаємовідносини між індивідами, які перебувають на різних рівнях ієрарх, структури, становлять кілька поверхів командно-штабної споруди. Горизонтальні відносини — це ті, що об'єктивно складаються у надрах адм. служби і втягують у себе працівників одного рівня.

У країнах з дем. формою правління допускається суперництво І., існує свобода створення нових І. та реформуються існуючі. Необхідність ієрарх, існування складних систем зумовлена тим, що управління пов'язане з отриманням та використанням великого масиву інформації. У реальних системах ієрарх, структура ніколи не буває абсолютно жорсткою, сталою. В управлінні використовуються специфічні для кожного рівня можливості самоорганізації. У дем. країнах порівняно легко відбувається ієрарх, поповнення нижніми верствами сусп-ва вищих. Воно сприяє громад, злагоді, але пов'язане з ризиком поповнення верхнього рівня І. тими, хто не заслуговує громад, довіри. Для сучас. епохи характерним є інтенс. процес створення нових І., перехід від традиц. соціальної, екон., політ., управлінської І. до модернізованої, основа якої — свобода підприєм, діяльності. Спостерігається цей процес у різних сферах: у науці, спорті, мист-ві, управлінні, політиці, економіці. Домінуючими параметрами І. є наявність влади, авторитету, матеріального становища, духовного впливу, володіння інформацією. Досягши певного становища в ієрарх, структурі відносин, людина прагне дальшого ієрарх, зростання. Вона закріплює своє становище, збільшуючи відстань між собою і своїми суперниками, намагається досягти ще вищого соціального статусу.

Якщо у міжієрарх. боротьбі перемагає політична І., то матеріальна та інформаційна І. опиняються під політ, владою. У разі перемоги І. заможних буде побудована корумпована система сусп-ва. Щоб уникнути конфліктів між І. та збалансувати всі політ, сили і процеси, необхідне мирне співіснування І., бо кожна з них виконує певні життєво важливі для функції.

Члени І. характеризуються наявністю домінуючих ознак належності, етичними і мовними вимогами цієї І., здатністю до самоконтролю, відповідністю своєму місцю в І., пов'язаною зі страхом втрати свого ієрарх, становища. Людина, яка не виховується на традиціях певного ієрарх, прошарку, практично не може претендувати на приєднання до нього.

Нерівність та ієрарх, боротьба призвели до появи І. на всіх щаблях сусп-ва. І. виникли у зв'язку з переходом від варварства до цивілізації і залишаються супутниками цивілізац. розвитку сусп-ва впродовж усього 20 ст. В зх. сусп.-політ, і правовій думці класифікація ієрарх, верств сусп-ва проводиться за різними критеріями. З'явилося багато досліджень, присвячених І. престижу, І. влади, І. контролю, І. особистості та ін.

В. О. Зуєва, О. Є. Пилипенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази