Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дін-доб arrow ДНІПРОВСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН
   

ДНІПРОВСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН

-територія в центр. частині УРСР, у межах якої виявлено родовища бурого вугілля. Розташований у межах Вінницької, Житомир., Київ., Черкас, Кіровоград., Дніпроп., Запоріз., частково Микол. та Херсон. областей. Площа бл. 150 тис. км2. Балансові запаси бурого вугілля - 2,4 млрд. т (1977). У геол.будові Д. б. б. беруть участь відклади палеозойського, мезозойського та кайнозойського віку, які залягають на кристалічних породах докембрію. Поклади вугілля пов'язані з палеогеновими й неогеновими відкладами кайнозою. Виявлено бл. 120 родовищ і вуглепроявів бурого вугілля, майже половина з них має пром. значення. Більшість пром. родовищ зосереджена в центр. частині басейну, вони пов'язані гол. чин. з середньоеоце-новими континентальними піщано-глинистими відкладами. Вугілля залягає у вигляді одного або кількох пластів потужністю від кількох сантиметрів до 15-20 м і більше (переважно 3-8 м), глиб. залягання - від 10 до 60 м і більше. Гідрогеол. умови буровугільних родовищ складні (є кілька водоносних горизонтів). За генетичними ознаками буре вугілля Д. б. б. поділяють на 2 класи: гумітове й гумітово-ліптобіолітове вугілля. Буре вугілля басейну слабо метаморфі-зоване, характеризується високою зольністю (15-45% і більше), вміст вуглецю - 60-69 %, теплота згоряння - 1800-1900 ккал/кг, вихід летких речовин - 58-65%. Вугілля з вмістом золи до 25- 26% придатне для брикетування. Вугілля басейну частково розробляли з 2-ї пол. 19 ст. Добувають його відкритим і підземним способами.

Щороку добувають понад 11 млн. т вугілля, більшу частину якого (понад 80%) переробляють на брикети на діючих брикетних ф-ках; використовують і як енерг. паливо та як сировину для одержання гірського воску.

Літ.: Сябряй В. Т. Дніпровський бу-ровугільний басейн. К., 1959; Нестеренко П. Г. [та ін.]. Закономерности угленакопления на территории Днепровского буроугольного бассейна. М., 1963.

М. X. Лейвиков.

Дніпровський буровугільний басейн

 

Схожі за змістом слова та фрази