Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кож-колим arrow КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
   

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

— в СРСР двостороння угода, яка укладається фабричним, заводським, місцевим комітетом профспілки від імені колективу працівників з адміністрацією об'єднання, підприємства, організації, виробничої (структурної) одиниці об'єднання. Договір встановлює їхні зобов'язання в галузі праці, охорони праці, культурно-побутового обслуговування робітників і службовців. У К. д., зокрема, містяться взаємні зобов'язання колективу й адміністрації по виконанню держ. плану й соціалістичних зобов'язань, поширенню передового досвіду, підвищенню кваліфікації кадрів, зміцненню дисципліни трудової, вдосконаленню виробн. і організації праці, впровадженню нової техніки тощо. К. д. містять також зобов'язання адміністрації і ФЗМК по залученню робітників і службовців до управління виробництвом, вдосконаленню системи оплати праці та матеріального і морального стимулювання працюючих, по наданню пільг і переваг передовикам виробн., працівникам, які тривалий час працюють на виробн. і не допускають порушень трудової і виробничої дисципліни. Укладається щороку, не пізніше лютого, в письмовій формі. Укладення та виконання К. д. регулюється Основами законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю (в УРСР — гл. 2-а КЗпП УРСР), Положенням про порядок укладення колективних договорів 1977. Чинність К. д. поширюється на всіх робітників і службовців об'єднання (комбінату), підприємства, орг-ції незалежно від того, чи є вони членами профспілки. За порушення зобов'язань за К. д. службові особи адміністрації несуть дисциплінарну, матеріальну, а у випадках злісного порушення — кримінальну відповідальність. У капіталістичних країнах К. д. є одним із знарядь і засобів класової боротьби. Буржуазія намагається використати К. д. проти страйкового руху, поліпшення умов праці тощо. У багатьох країнах боротьба підприємців проти К. д. маскується тим, що ці договори нібито гальмують наук.-тех. прогрес.

Літ.: Кодекс законів про працю Української РСР. Науково-практичний коментар. К., 1977; Кленов Е. Коллективный договор. (Справочное пособие). М., 1977.

Є. О. Монастирський.

 

Схожі за змістом слова та фрази