Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прото-псі arrow ПРОФІЛАКТИКА
   

ПРОФІЛАКТИКА

(від грец.— запобіжний) у медицині — система науково обгрунтованих заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, зміцнення здоров'я. У широкому розумінні П. включає також і всебічний розвиток людини. Розрізняють індивідуальну (додержання правил особистої гігієни у побуті і на виробництві) і суспільну (система заходів по охороні здоров'я колективів). Медична П. є провідним напрямом рад. охорони здоров'я. П. окремих хвороб відома ще з стародавніх часів. Елементи П., основані на досвіді, існували ще в Стародавній Індії, Римі, Греції, Київській Русі та ін. країнах. В процесі істор. розвитку суспільства об'єктивна потреба в П. зростала, удосконалювались форми її здійснення. Наукові основи П. закладено матеріалістичними уявленнями про роль зовн. середовища у виникненні хвороб. Передові вчені й лікарі бачили майбутнє розвитку медицини і охорони здоров'я в суспільній П. хвороб, нерозривній єдності П. і лікувальної медицини. Таких поглядів додержувалися видатні діячі вітчизн. медицини С. Г. Забєлін, Д. С. Самойлович, M. І. Пирогов та ін. В 19 ст. завдяки успіхам природознавчих наук набули розвитку гігієна, мікробіологія, епідеміологія — осн. галузі профілактичної медицини. Основоположники вітчизн. гігієни О. П. Доброславін, Ф. Ф. Ерісман, а також видатні земські лікарі І. І. Молесон, Є. М. Дементьєв, Д. М. Жбанков, О. В. Погожаєв та ін. пов'язували високу смертність і захворюваність, низький фіз. розвиток населення дореволюц. Росії з нестерпними, антисанітарними умовами праці та побуту, недостатнім харчуванням. їхні санітарно-статистичні дослідження високо оцінив В. І. Ленін. Вимоги про поліпшення умов праці та побуту, скорочення робочого дня, соціальне страхування, введення санітарного законодавства та ін. заходів громадської П., піднесення їх на рівень загальнополітичних завдань робітничого класу висували класики марксизму. Ці заходи могли бути реалізовані тільки в умовах соціалістич. суспільства, коли П. забезпечується системою держ. соціально-економічних заходів і діяльністю органів та закладів охорони здоров'я. Осн. положення П. включають до програмних документів комуністичних і робітничих партій. В СРСР та ін. соціалістичних країнах вони закріплені держ. законодавчими актами. "Основи законодавства Союзу PCP і союзних республік" передбачають в організації охорони здоров'я основні принципи П. Конституції СРСР і УРСР (ст. 18, 42 і 18, 40 відповідно) закріпили право на охорону здоров'я громадян сучас. і майбутнього поколінь, забезпечивши його комплексом держ. заходів, серед яких найважливіша роль належить здійсненню П. захворювань, оздоровленню навколишнього середовища, постійному поліпшенню умов праці. Тепер завдяки П. досягнуто великих успіхів у боротьбі з інфекційними хворобами. Великого значення набула П. неінфекційних захворювань (серцево-судинних і онкологічних). Науковою розробкою актуальних проблем П. в УРСР займаються н.-д. ін-ти системи МОЗ в комплексі з ін-тами АН УРСР. На цій основі створюються гіг. стандарти, санітарні правила, вимоги, провадиться фізіол. раціоналізація режимів праці і відпочинку, вдосконалюється діяльність органів держ. санітарного нагляду. Див. також Диспансеризація, Імунізація. П. у ветеринарії — система заходів, спрямованих на запобігання виникненню й поширенню хвороб свійських тварин, риб, бджіл, хутрових звірів; охорону людей від хвороб, спільних для людини і тварин; зменшення втрат у тваринництві та підвищення продуктивності тварин. Система вет. П. проводиться по всій країні на основі Вет. законодавства і Ветеринарного статуту СРСР. Профілактич. заходи поділяють на загальні (вет. контроль, регулярні огляди і диспансеризація тварин, дезинфекція, ветеринарно-санітарний нагляд) і специфічні (заходи проти певних хвороб із застосуванням вакцин, сироваток, хіміко-терапевтич. препаратів та ін.).

Літ.: Философские и социально-гигиенические аспекты учения о здоровье и болезни. М., 1975; Романенко А. Ю. Охорона здоров'я — справа всенародна. К., 1977.

Ю. І. Кундіев (П. в медицині).

 

Схожі за змістом слова та фрази