Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
   

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

- грош. вираз усіх витрат підприємства, пов'язаних з виготовленням і реалізацією (збутом) продукції. Є узагальненим екон. показником, що характеризує ефективність сусп. в-ва і безпосередньо впливає на рівень цін, прибутковість і рентабельність підприємств. Грунтується на відповід. нормах зак-ва України про оплату праці, матеріально-тех. забезпечення в-ва та збут продукції, ціни та ціноутворення, амортизацію, фін.-екон. діяльність суб'єктів господарювання, оподаткування та ін., а також на екон., фін., екол., тех. і технол. нормативах. С. п. включає витрати на оплату праці, на відшкодування зношення знарядь праці, що використовуються у вироб. процесі, вартість матеріальних і сировин, ресурсів, витрати на обслуговування в-ва, одержані кред. ресурси, сплату податків та ін. загальнообов'язкових платежів, витрати на зберігання і реалізацію продукції, її рекламу тощо. В екон.-прав, контексті С. п. — категорія, що відображає існуючий стан техніки і технологій, рівень продуктивності праці та цін, ступінь використання природ, ресурсів, засобів і предметів праці тощо. Тому в практ. вироб. діяльності важливим є постатейний аналіз системи показників, які формують С. п., і виявлення резервів економії — оптим. (раціонального) використання засобів і коштів.

Літ.: Петрович Й. М. Економіка вироб. підприємництва. К., 2001; Івашенко В. І., Болюх М. А. Екон. аналіз госп. діяльності. К., 2001; Жук Л. А. Прав, и орг.-экон. регулирование хоз. деятельности. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази