Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow б arrow БІЛІ КОМІРЦІ
   

БІЛІ КОМІРЦІ

- загальноприйнята назва людей розумової праці. У розвинутих країнах, наприклад, у США, чисельність "Б. к." становить понад 2/3 активного населення і постійно зростає. В державах СНД, зокрема в Україні, цей прошарок зазнав значної кількісної і якісної трансформацій у зв'язку з соціально-політичними перетвореннями і змінами на ринку праці. Процес активної міграції "Б. к." до розвинутих країн ("відплив мізків"), що негативно позначається на інтелектуальному рівні нації. Виправити таке становище можна лише стабілізацією соціально-економічної ситуації та підвищенням ефективності внутрішньої політики.

У розвинутих країнах найбільших успіхів досягають "Б. к." приватного сектора. Серед головних чинників, що сприяють цьому, такі: нове лідерство, націлене на досягнення переваги в послугах; основна мета організації - задоволення споживачів; оцінка запитів споживачів і рівня їх задоволення; навчання персоналу навичкам обслуговування і методам підвищення якості; залучення персоналу до процесу вдосконалення якості; розробка стандартів обслуговування і моніторинг їх дотримання; постійне оновлення політики, процедур і систем обслуговування; пошук і використання новітніх технологій та систем послуг; принцип заохочення персоналу за досягнення більш високих і якісних результатів; щорічне планування вдосконалення послуг і організаційного розвитку.

Керівництво передових індустріальних держав світу визнає провідною роль "Б. к." у підвищенні ефективності роботи державного апарату. Так, наприклад, у США створено Федеральний інститут якості, на базі якого здійснюються розробки у сфері саморозвитку і самовивчення всередині дерясавного сектора. При цьому головними чинниками вважаються більш повне використання людських ресурсів і максимальний облік потреб соціальних груп і верств населення.

 

Схожі за змістом слова та фрази