Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛОМБАРД
   

ЛОМБАРД

[від франц. Lombard — житель Ломбардії, провінції Італії, вихідці з якої заснували ломбарди (maison de Lombard)| — юрид. особа, що надає позику під заставу рухомого майна. Вперше Л. були засновані у Франції за Людовіка XI (1461—83) лихварями з Ломбардії. В 15 ст. Л. з'явилися в Німеччині, Італії та ін. країнах; у 18 ст. — в Рос. імперії. В СРСР після ліквідації 1918 приватних Л. були створені державні Л. (1922-23).

В наш час Л. діють майже в усіх країнах світу. В Україні здійснювати ломбардні операції можуть лише держ. підприємства і організації, а також повні т-ва. Учасники повного т-ва несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях т-ва всім своїм майном. При видачі позики під заставу Л. укладає у письм. формі договір застави, в якому зазначається: найменування сторін та їх місцезнаходження (місце проживання), суть забезпеченої заставою вимоги, її розмір, строк виконання зобов'язання, опис, оцінка і місцезнаходження заставленого майна та ін. умови. Оцінка переданого у заставу майна визначається за домовленістю сторін. Л. зобов'язаний страхувати заставлене майно за рахунок заставодавця за оцінкою, узгодженою перед прийняттям майна в заставу. У випадку, коли при реалізації предмета застави виручена грош. сума перевищує розмір забезпечених заставою вимог, різниця повертається заставодавцю. Приймання під заставу, продаж дорогоцін. металів і дорогоцін. каміння, ювелір., побут, та ін. виробів з них підлягає держ. пробірному нагляду та обов'язковій реєстрації в органах держ. і пробірного нагляду. Крім того, Л., які приймають під заставу дорогоцін. метали та дорогоцін. каміння, ювелір, вироби, повинні мати відповідну ліцензію, яка видається М-вом фінансів України. За видану позику під заставу Л. стягує плату за її користування та окремо штату за зберігання заставленого майна — з повної суми оцінки, визначеної при прийнятті майна. Л. мають право також надавати послуги щодо зберігання незаставленого майна. Діяльність Л. регулюється Цивільним кодексом України (ст. 378), Законами України «Про господарські товариства» (1991) та «Про заставу» (1992).

І.М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази