Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прен-прис arrow ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
   

ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

географічний комплекс, геосистема, ПТК — частина географічної оболонки, що відзначається єдністю походження і відносною однорідністю структури та функціонування. Формується в результаті тривалої взаємодії компонентів природи (геол. будови, рельєфу, клімату, вод, грунтів, мікроорганізмів, рослинності і тваринного світу) як нерозривна система з різними можливими рівнями ландшафтної організації. Зміна властивостей одного з компонентів часто веде до перебудови всього ПТК. Осн. факторами розвитку ПТК є сонячна радіація, внутр. енергія Землі та енергія її обертання, процеси, що відбуваються в атмосфері й гідросфері. Внаслідок їх взаємодії кожен ПТК характеризується своєрідністю фіз.-геогр. процесів та певним балансом тепла, вологи, мінеральних і органічних речовин. ПТК — одне з осн. понять фіз. географії. Виділяють ПТК різного рангу. Найбільша увага приділяється географічним ландшафтам, які іноді в широкому розумінні вважають синонімом ПТК. Вивчає їх ландшафтознавство. Зокрема, досліджують структуру ПТК, особливо морфологію, а також геофізику й геохімію ландшафтів, провадиться картографування їх. Розроблено класифікацію ПТК на основі вивчення їх морфологічних частин (фацій, урочищ, місцевостей) і типології (напр., види, типи, класи). ПТК вивчають з метою їх раціонального використання в практиці нар. г-ва (с.-г. виробництво, лісове г-во, меліорація, буд-во і районне планування, рекреація) та охорони природи. Під впливом діяльності людини ПТК зазнають істотних позитивних і негативних змін на значних територіях (див. Антропогенний ландшафт).

О. М. Маринич.

 

Схожі за змістом слова та фрази