Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕРЖАВНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД СРСР
   

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД СРСР

(ДАФ СРСР) - сукупність усіх належних Рад. державі документальних матеріалів, які мають наукове, політ., екон., соціальне і культурне значення, незалежно від часу їхнього походження, техніки, способу відтворення і місця зберігання. Створений відповідно до підписаного В. І. Леніним 1.VI 1918 декрету РНК РРФСР "Про реорганізацію і централізацію архівної справи в Російській Соціалістичній Федеративній Радянській Республіці". В основу організації ДАФу покладалися принципи: заг.-нар. власність на документи архівів, централізація зберігання їх залежно від конкретних потреб управління нар. г-вом, розвитку науки і культури. Використання ДАФу підпорядковувалось справі боротьби за зміцнення Рад. влади, побудови соціалістичного суспільства. На Україні Положення про Єдиний ДАФ уперше затверджено постановою Уряду УРСР від 16. XII 1925. Принципи організації ДАФу СРСР набули дальшого розвитку у відповідних положеннях, затверджених Рад. урядом 1941 і 1958. До ДАФу входять усі документальні матеріали як окремих осіб, так і установ, орг-цій та підприємств рад. часу і дореволюц. періоду. Це - писемні пам'ятки історії, права, мистецтва, л-ри і побуту народів СРСР; кінофотофоно документи, ілюстративні матеріали (плакати, листівки тощо), наук.-тех. документація, мікрофотокопії документів та ін. матеріали, а також документальні матеріали, що зберігаються в рукописних відділах б-к, музеїв, наук. установ, архівах АН. До ДАФу не входять документи парт. і спец. архівів.

ДАФ перебуває у безпосеред. віданні Гол. архівного управління при Раді Міністрів СРСР, якому підпорядковано всю мережу держ. архівів на тер. Рад. Союзу. Документи ДАФу надаються установам, орг-ціям, підприємствам і громадянам СРСР для використання в інтересах розвитку нар. г-ва, науки і культури, для задоволення соціально-правових потреб трудящих.

О. Г. Мітюков.

 

Схожі за змістом слова та фрази