Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ І ПЕРЕДІЛ СВІТУ
   

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ І ПЕРЕДІЛ СВІТУ

— одна з характерних екон. ознак імперіалізму, форма колоніального закабалення, гноблення та експлуатації трудящих мас колоніальних, залежних та економічно слаборозвинутих країн. Протягом 19 ст. (в основному) і на поч. 20 ст. в результаті тер. загарбань капіталістичними д-вами утворилася колоніальна система імперіалізму. Нерівномірний, стрибкоподібний розвиток капіталізму в епоху імперіалізму (див. Нерівномірності економічного і політичного розвитку капіталізму в епоху імперіалізму закон) змінив співвідношення сил між імперіалістичними д-вами. Це було причиною виникнення світових і локальних воєн за переділ світу. 1-а світова війна і Велика Жовтн. соціалістична революція 1917 зумовили початок загальної кризи капіталізму. Великий Жовтень став вирішальним фактором розвитку національно-визвольного руху колоніальних народів. Після 2-ї світової війни й утворення світової системи соціалізму почався розпад, а згодом і крах колоніальної системи імперіалізму. Країни, що раніше були під ярмом колоніального і напівколоніального гніту, стали на шлях незалежного соціально-екон. розвитку.

 

Схожі за змістом слова та фрази