Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНЦЕСІЯ
   

КОНЦЕСІЯ

(лат.— згода, дозвіл, поступка) — правовідносини, які виникають між д-вою в особі уповноважених нею органів (концесієдавцем) та підприємцями, іноз. компаніями чи ін. юрид. особами (концесіонерами) з приводу передачі їм на договірних засадах пром. підприємств, зем. ділянок з правом видобування корисних копалин, буд-ва різноманіт. об'єктів з метою розвитку або відновлення нац. економіки та освоєння природ, ресурсів. К. називають також власне компанію або підприємства, організовані на основі концесійного договору чи угоди.

Характерною рисою концес. правовідносин є, як правило, безумовне дотримання концесіонером внутр. зак-ва держави-концесієдавця, якщо інше не передбачено самими сторонами концес. діяльності. К. широко застосовувалася у кол. СРСР для відбудови та розвитку ряду галузей в-ва в умовах нестачі власних матеріально-тех. і фін. ресурсів. У 1921—23 було укладено понад сто концес. угод, переважно у гірничодоб., гірничоперероб. та деревооброб. галузях пром-сті. Але на поч. 1937 в СРСР усі К. фактично були ліквідовані.

В Україні впровадження К. вперше передбачено указом Президента України «Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг з метою прискорення розбудови транспортних коридорів і залучення приватного капіталу для розвитку транспортно-дорожнього комплексу країни» від 4.VIІ 1998. Поняття та правові засади регулювання відносин К. держ. і комунал. майна, а також умови і порядок її здійснення з метою підвищення ефектив. використання даного майна і забезпечення потреб гр-н у товарах (роботах, послугах) визначені Законом України «Про концесії» (1999). Осн. принципами концес. діяльності в Україні є: законність її здійснення, держ. регулювання та конфоль, договір, характер К, вибір концесіонерів переважно на конкурс, основі, комплексне і оплатне використання об'єкта К., держ. гарантії капіталовкладень концесіонера тощо. Вказаним законом встановлено виключ. перелік об'єктів К., порядок і умови проведення концес. конкурсу, а також укладення, реєстрації і припинення дії концес. договору, права та обов'язки концесієдавця і концесіонера, відповідальність за порушення зак-ва про концес. діяльність та ін.

Зем., гірничі, лісові та водні відносини, пов'язані з використанням і охороною росл, та твар, світу, атм. повітря у процесі концес. діяльності, регулюються зак-вом України. Мито, податок на додану вартість і акциз, збір при ввезенні матеріальних цінностей у зв'язку з виконанням умов К. справляються відповідно до зак-ва України.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази