Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ
   

ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

— конст. політ, право гр-н (ст. 38 Конституції України). Забезпечується безпосеред. участю гр-н у все-укр. та місцевих референдумах, можливістю обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Гр-ни України користуються рівним правом доступу до держ. служби всіх видів, а також до служби в органах місц. самоврядування. Гр-нам України, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку, забезпечується, незалежно від їх походження, соціального і майн. стану, расової та нац. приналежності, статі, політ, поглядів, реліг. переконань, місця проживання, можливість займати за виборами, конкурсом або призначенням посади в держ. органах і органах місц. самоврядування. Це право відповідає міжнар. нормам, зокрема вимогам ст. 21 Загальної декларації прав людини 1948, яка проголошує право кожного брати участь в управлінні своєю д-вою як безпосередньо, так і через вільно обраних представників, а також прав о на рівний доступ кожного до держ. служби в своїй країні.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази