Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРХИВ ПСИХИАТРИИ, НЕЙРОЛОГИИ И СУДЕБНОЙ ПСИХОПАТОЛОГИИ
   

АРХИВ ПСИХИАТРИИ, НЕЙРОЛОГИИ И СУДЕБНОЙ ПСИХОПАТОЛОГИИ

«Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе» — видання істор. документів і літ. пам'яток Правобереж. та Зх. України 14—18 століть. Виходив упродовж 1859-1914 у Києві (всього 35 томів у 37 книгах). Гол. джерелом для «А. Ю.-З. Р.» були документи Центр, архіву давніх актів (засн. 1852) при Київ, ун-ті, архівів приват, осіб, монастирів, установ та організацій. Видання складається з 8 тем. частин. Перша частина (12 томів) включає: документи 14—18 ст. з історії правосл. церкви, її протистояння з римо-катол. та уніат, церквами (т. 2, 12); корол. накази і жалувані грамоти, папські булли, патріарші грамоти, акти правосл. та уніат, соборів, правосл. братств, церков та монастирів про організацію при них училищ і госпіталів (т. 1); акти про становище православних у Правобереж. Україні та боротьбу проти церк. унії, про діяльність М, Значка-Яворського (т. 1, 2); документи про підпорядкування київ, митрополита моск. патріархові (т. 5), про запровадження унії, створення правосл. братств (т. 6); пам'ятки літ. полеміки православних з католиками та уніатами (т. 7—9) тощо. Друга частина (3 томи) містить протоколи і постанови провінц. шляхет. сеймиків, інструкції послам на генеральний сейм, відповіді короля на прохання провінц. сеймиків за 1569—1726 та ін. Третя частина (6 томів) — документи 1500—1768 з історії укр. козацтва, Хмельниччини, про селянські та гайдам. рухи, дип. зносини гетьм. уряду з Росією, Польщею, Швецією та ін. країнами. Четверта частина (1 том)-акти про походження шляхет. родів 1443— 1780. П'ята частина (2 томи) — документи з історії міст Київщини, Волині і Поділля 1432—1798 і переписи євр. населення 1765-91. Шоста частина (2 томи з додатком окр, тому) — документи про екон. і правове становище селян України 1498—1795. Сьома частина (3 томи) — описи замків, люстрації старосте, інвентарі, скарги, донесення та ін. документи про заселення Правобереж. України 1336—1668, про заснування міст Лубен, Переяслава, Пирятина. Восьма частина (6 томів) — документи з історії місцевого управління, сімейного побуту, цив. і крим. права, судочинства, землеволодіння 15—18 ст. та ін. юрид. акти. Більшість томів супроводжується передмовами, в яких аналізуються вміщені джерела. Додано іменні та геогр. покажчики. Видання має важливе значення для дослідження історії України 14—18 ст. Вид.: Архив Юго-Зап. России, издаваемый Временною комиссией для разбора древних актов..., ч. 1-8. К., 1859-1914.

Архив Юго-Западной России - leksika.com.ua

Літ.: Антонович В. Б. Курс лекцій з джерелознавства 1880-1881, в. 1. К., 1995. /. Л. Бутич.

 

Схожі за змістом слова та фрази