Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛИСОВСЬКИЙ
   

ЛИСОВСЬКИЙ

Вадим Іванович (травень 1904, Київ - 13.УІІІ 1997, Москва) - укр. і рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1962, профе

Лисовський В.І. - leksika.com.ua

сор з 1960. Закін. 1927 юрид. ф-т Київ, ін-ту нар. г-ва, 1930 — зовнішньоторг. ф-т Ін-ту нар. г-ва ім. Г. В. Плеханова (Москва). Працював юрисконсультом у зовнішньоторг. організаціях, зокрема у Всесоюз. об'єднанні «Експортліс» (1934—37), Всесоюз об'єднанні з торгівлі із Зх. Китаєм (1937— 40), Всесоюз. об'єднанні з торгівлі зі Сходом (1940-45) в Москві та в рад. торг, представництві в Югославії (1945). Одночасно займався наук, та викладац. діяльністю: доцент, пізніше зав. кафедри міжнар. права Азербайджанського ун-ту (Баку, 1941-44). У 1945-

52 був заст. начальника юрид. відділу М-ва зовн. торгівлі СРСР. У 1944—

53 — доцент Всесоюз. академії зовн. торгівлі, водночас викладав в Ін-ті зовн. торгівлі М-ва зовн. торгівлі СРСР (1946-50) та в Київ, ун-ті (1949-50). З 1953 - зав. кафедри теорії та історії д-ви і права Київ, ун-ту. З 1954 — зав. кафедри права Моск. фін. ін-ту (тепер Моск. фін. академія). Читав лекції з міжнар. фін. права в Ун-ті імені М. Лютера в м. Галле (Німеччина). В ост. роки життя розробляв концепцію заг. принципів валют, зак-ва України та ін. держав СНД.

Досліджував питання міжнар. торгового та фін. права, теорії міжнар. права та історії міжнар. права України. У своїй докт. дис. «Питання міжнародного права в історії УРСР» (1962) Л. докладно виклав питання міжнар. права в історії укр. народу з часів Київ. Русі до 1945, обгрунтував концепцію міжнар. правосуб'єктності України. Приділяв увагу міжнар.-правовим аспектам Нац.-визв. боротьби укр. народу 1648—54, міжнар. діяльності гетьмана Б. Хмельницького тощо. Осн. праці: монографії «Державний устрій країн мусульманського Сходу» (1927), «Поняття міжнародного публічного права» (1944), «Конспект лекцій міжнародного публічного права» (1945), «Торговельні представництва СРСР за кордоном» (1947), «Боротьба українського народу за возз'єднання України з Росією (міжнародно-правовий нарис)» (1954), «Українська РСР і міжнародне право» (1960), «Фондові біржі капіталістичних країн» (1978); статті «Міжнародно-правове значення Переяславської ради» (1954), «Договір Б. Хмельницького з султаном турецьким про свободу плавання суден по Чорному морю» (1960); наук. зб. «Міжнародне торгове право: деякі питання теорії і практики» (1979, у співавт.); підручники «Міжнародне публічне право» (1949), «Міжнародне право» (1955, 1970);

навч. посібники «Міжнародне торгове та фінансове право» (1974), «Правове регулювання міжнародних економічних відносин» (1984).

Літ.: Кто есть кто в нашей науке: Лисовский Вадим Иванович. «Моск. журнал междунар. права», 1994, № 1.

Ю. Я. Касяненко, К. О. Савчук.