Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІНАНСИ
   

ФІНАНСИ

(франц. finances — кошти, від старофранц. finer — завершувати виплату, лат. finis — кінець) — узагальнене поняття, що характеризує систему екон. і прав, відносин у процесі формування, розподілу, перерозподілу і використання грошових коштів. Один з осн. елементів впливу на госп. і соціальні процеси, засобів узгодження екон. інтересів д-ви з регіонами, галузями, підприємствами, організаціями тощо. Сукупність відносин між д-вою і зазнач, суб'єктами у сфері нагромадження і руху (обігу) грош. коштів утворює систему фін. відносин. Розрізняють державні Ф. (держ. бюджет, загальнодерж. цільові фонди, фін. резерви та ін.), Ф. місцевого самоврядування (місц. бюджети), Ф. (фін. ресурси) госп. суб'єктів (підприємств, організацій, банк, установ, страх, компаній тощо) та різних фондів (див. Фінансова система України). Гол. джерела Ф.: кошти, одержані після реалізації виробленої продукції, виконання робіт і надання послуг у сфері матеріального в-ва; податки і збори та ін. загальнообов'язкові бюдж. платежі юрид. і фіз. осіб; амортизац. відрахування; внески на соціальне страхування та ін. З огляду на екон. і прав, природу не всі грош. відносини є Ф., а лише частина з них, пов'язана з планомірним утворенням, розподілом і використанням фондів грош. коштів. Зокрема, у Ф. не включаються грош. кошти, що обслуговують особисте споживання і обмін — роздрібний товарообіг, оплата трансп., побут., комунал. та ін. послуг, процеси купівлі-продажу між гр-нами.

Прав, регулювання відносин у сфері Ф. здійснюється на основі актів конст., бюдж., подат., банк., мит. і госп. зак-ва України.

Див. також Фінансове право.

Літ.: Кравченко В. І. Фінанси місц. органів влади України: основи теорії та практики. К., 1997; Крупка М. І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть. Л., 1997; Кірейцев Г. Г. Гроші, фінанси, кредити. К, 2002; Зятковський І. В. Фінанси підприємств. К, 2003; Орлюк О. П. Фін. право. К., 2003.

В. П. Нагребельний, В. Д. Чернадчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази