Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ
   

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ

- форма обліку об'єктів матеріальної та духовної культури виняткової істор., худож., наук, чи ін. культурної цінності, що мають важливе значення для формування нац. самосвідомості укр. народу і визначають його внесок у всесв. культурну спадщину. Запроваджений Основами законодавства України про культу-РУ'(1992).

Відповідно до Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, затв. КМ України 12.УІІІ 1992, до Д. р. н. к. н. включаються: пам'ятки історії (будинки, споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з найважливішими істор. подіями в житті народу, розвитком науки, техніки, культури, життям і діяльністю видатних діячів); пам'ятки археології (городища, кургани, залишки старод. поселень, укріплень, в-ва, старод. місця поховань, кам'яні скульптури, старовинні предмети, ділянки істор. шару старод. населених пунктів, археол. знахідки, що є визначними пам'ятками нац. культури і характеризують певні етапи істор. розвитку); пам'ятки містобудування та архітектури (унікальні ансамблі й комплекси, окр. об'єкти архітектури, а також пов'язані з ними твори монум. скульптури і живопису, деко-рат.-ужиткового та сад.-паркового мист-ва, природні ландшафти); пам'ятки мист-ва (визначні твори монум., образотв. і декорат.-ужиткового мист-ва); докум. пам'ятки (унікальні акти державності, ін. важливі архівні матеріали, кіно-, фото- і фонодокументи, старовинні рукописи, рідкісні друк, видання). До Д. р. н. к. н. можуть бути включені й ін. об'єкти, що становлять виняткову істор., наук., художню чи ін. культурну цінність. Включення об'єктів нац. культур, надбання до Д. р. н. к. н., як і їх виключення з нього, здійснюється у порядку, встановленому М-вом культури і мистецтв України, Держ. к-том буд-ва, арх-ри та житл. політики України, Гол. архівним управлінням України. Правила обліку, охорони, реставрації та використання об'єктів нац. культурного надбання визначаються чинним зак-вом про пам'ятки історії та культури, музейний, біб-ліот. і архів, фонди України, а також інструкціями відповідних центр, органів викон. влади, які обов'язкові для всіх закладів, підприємств, організацій та гр-н, у чиїй власності знаходяться ці об'єкти. М-ва, ін. центр, органи держ. викон. влади, об'єднання гр-н, у віданні чи власності яких перебувають об'єкти нац. культур, надбання, зобов'язані забезпечити їх схоронність. Об'єкти нац. культур, надбання, які є загальнодерж. власністю, не підлягають роздержавленню і приватизації. Вивезення об'єктів, включених до Д. р. н. к. н., за межі України забороняється. Винятком може бути лише їх тимчас. експонування за кордоном з дозволу в кожному окр. випадку відповідного органу.

В. І. Акуленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази