Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОКРЕМА УХВАЛА
   

ОКРЕМА УХВАЛА

- у процесуальному праві ухвала (постанова) суду, що встановила в порядку крим. чи цив. судочинства порушення закону або ін. істотні недоліки в діяльності держ. органів, організацій (установ) і посад, осіб, неправомірну поведінку окр. гр-н або порушення ними громад, обов'язків і виноситься відповідно до чинного зак-ва, а також ухвали госп. суду, винесені у передбачених законом випадках. Винесення О. у. — важливий засіб у запобіжної діяльності суду. Вони звертають увагу держ. органів, громад, орг-цій або посадових осіб на встановлені у справі факти порушення закону чи недоліки в діяльності цих органів, причини та умови, які сприяли їх вчиненню, а також на необхідність вжиття відповід. заходів до їх усунення. О. у. виносять: суди першої інстанції, розглядаючи в суд. засіданні крим. справу колегіально, а цивільну — одноособово суддею; судові палати у крим. справах відповід. судів, розглядаючи справи в апеляц., касац. порядку чи в порядку виключного провадження; госп. суди. О. у. виноситься у нарадчій кімнаті й підписується усім складом суду. Всі обставини, на які посилається суд в О. у., повинні бути ретельно дослід жені та доказані. На О. у. може бути подана апеляція особами, чиїх інтересів вона стосується. Особи або відповідні організації, підприємства, установи, трудові колективи, яким адресовано О. у., не пізніше міс. строку повинні вжити необхід. заходів до усунення виявлених недоліків, а про результати повідомити суд, що її виніс. Залишення посадовою особою без розгляду О. у., невжиття заходів до усунення зазначених у ній порушень закону, а також несвоєчасна відповідь на неї тягнуть адм. відповідальність (ст. 185 КпАП України). У крим. судочинстві О. у. виноситься з приводу виявлених фактів порушення зак-ва, причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, порушенню прав гр-н, а також ін. порушень закону і вимагають вжиття відповід. заходів (ст. 232 КПК України). Закон розрізняє два види О. у.: про встановлені порушення законності при проведенні дізнання, досуд. слідства або при розгляді справи судом; про виявлені причини та умови, що сприяли вчиненню злочину. Осн. мета О. у. — сприяти усуненню причин та умов, що призводять до вчинення злочинів, і запобігати новим злочин, проявам.

О. у. може бути винесена, якщо судом виявлені порушення прав гр-н та ін. порушення закону, допущені під час провадження дізнання, досуд. слідства або розгляду справи нижчестоящим судом.

Суд за мат-лами суд. слідства має право постановити О. у., щоб повідомити про виявлення гр-нином високої громад, свідомості, мужності при виконанні служб, обов'язків, які сприяли припиненню або розкриттю злочину. О. у. суду також виноситься, коли у засудженого до позбавлення волі є неповнолітні діти, які залишилися без догляду і потребують влаштування або встановлення над ними опіки чи піклування, а також в ін. випадках, якщо суд визнає це за необхідне. У цив. судочинстві О. у. виноситься при виявленні у процесі розгляду цив. справи порушень посад, особами чи гр-нами законності або порушень держ., громад, органами, органами місц. самоврядування, об'єднаннями гр-н, установами, організаціями, підприємствами та їх об'єднаннями, ін. юрид. особами порядку розгляду скарг, заяв, звернень, а також ін. істотних недоліків у їх діяльності. Якщо при розгляді цив. справи суд виявить у діях сторони або ін. особи ознаки злочину, він повідомляє про це прокурора або порушує крим. справу (ст. 235 ЦПК України). Госп. суд має право постановити О. у. у випадку виявлення при вирішенні госп. спору порушення законів чи ін. нормат. актів або недоліків у діяльності організації, держ. органу, органу місц. самоврядування, установ, підприємств, посад, осіб і гр-н. Якщо при вирішенні госп. спору госп. суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у крим. порядку, він повідомляє про це органи внутр. справ чи прокуратуру.

О. у. надсилається відповід. підприємствам, установам, організаціям, державним та ін. органам, посад, особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в О. у., у вигляді штрафу, якщо виконання не пов'язане з перерахуванням чи списанням грош. сум.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази