Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІМІТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
   

ЛІМІТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

— граничні обсяги, в межах яких дозволяється спец, використання ліс. ресурсів, корисних копалин, риб. запасів та ін. об'єктів вод. промислу, поверхневих та підзем. вод, мисл. та немисл. видів тварин, тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, природ, ресурсів у межах територій та об'єктів природ.-заповгд. фонду. Л. в. п. р. встановлюються з метою забезпечення рац., економного використання природ, ресурсів, збереження просторової та видової різноманітності, цілісності природ, об'єктів і комплексів. Ліміти визначаються на підставі обґрунтовуючих мат-лів, підготовлених спеціально уповноваженими органами держ. управління у галузі охорони навкол. природ, середовища та використання природ, ресурсів, н.-д. установами та організаціями-природокористувачами.

Л. в. п. р. в Україні затверджуються: а) Кабінетом Міністрів — щодо використання ліс. ресурсів за-гальнодерж. значення (деревини гол. користування і живиці) та видобування корисних копалин (у т. ч. конт. шельфу), за винятком загальнопоширених; б) М-вом екології та природних ресурсів — щодо використання ін. природ, ресурсів загальнодерж. значення [поверхневих вод, що знаходяться або використовуються на території більш ніж однієї області; підзем. вод; диких тварин, що перебувають у стані природ, волі, а також ін. об'єктів твар, світу, що знаходяться у межах тер. і внутрішніх мор. вод, конт. шельфу та виключної (морської) екон. зони, водоймищ, що знаходяться на території більш ніж однієї області; держ. мисл. угідь, лісів держ. значення; природ, ресурсів у межах територій природ.-заповід. фонду України; тварин і рослин, занесених до Черв, книги України]; в) Урядом АР Крим, викон. органами місц. рад — щодо природ, ресурсів місц. значення, тобто не віднесених зак-вом України до природ, ресурсів загальнодерж. значення. Затверджені ліміти розподіляються по регіонах і природокористувачах. Порядок визначення Л. в. п. р. загальнодерж. значення встановлюється Урядом України, зокрема пост. КМ України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» від 10.VIII 1992 (зі змінами, внесеними КМ України 28.IV 1994 та 29.VII 1999), а Л. в. п. р. місц. значення — ВР АР Крим, обл., міськими (міст загальнодерж. значення) радами. Осн. положення щодо встановлення Л. в. п. р. містяться у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991).

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази