Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ СНД ПРО ПРАВА ТА ОСНОВНІ СВОБОДИ ЛЮДИНИ 1995
   

КОНВЕНЦІЯ СНД ПРО ПРАВА ТА ОСНОВНІ СВОБОДИ ЛЮДИНИ 1995

- міжнар.-правовий документ, прийнятий 26.V 1995 на засіданні Ради глав держав — членів Співдружності незалежних держав у м. Мінську (Білорусь). Набула чинності І.VIII 1998. Станом на 2000 Конвенцію ратифікували Росія, Білорусь і Таджикистан. Складається з преамбули, 29 статей та Положення про Комісію з прав людини СНД.

Спрямована на ефективне здійснення країнами СНД зобов'язань щодо забезпечення кожній людині, яка перебуває під їх юрисдикцією, прав і свобод, зазначених у Загальній декларації прав людини 1948 та Міжнародних пактах про права людини 1966. У Конвенції підкреслюється, що право кожної людини на життя охороняється законом. Смертна кара там, де її не скасовано, може застосовуватися лише вироком суду за особливо тяжкі злочини (ст. 2). Всі особи рівні перед судо м. Ніхто не може відповідати за діяння, яке згідно з чинним на момент його скоєння нац. зак-вом або з міжнар. правом не визнавалося злочином (ст.7).

Кожна людина має право на свободу думки, совісті та віросповідання, на свободу мир. зборів, на працю і на захист від безробіття. Нац. меншинам не може бути відмовлено у праві зберігати і розвивати свою етнічну, мовну, культурну або реліг. самобутність (ст. 21). У Декларації зазначається, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності, на громадянство та право змінити його. Фіз. або юрид. особа має право на власність. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, крім як у сусп. інтересах, у суд. порядку і при додержанні умов, передбачених нац. зак-юм та загальновизнаними принципами міжнар. права (ст. 26). Під час воєн, дій або надзв. стану кожна з кра-їн-учасниць може вжити заходів, не передбачених її зобов'язаннями (ст. 35). Нагляд за виконанням положень док-та здійснює Комісія з прав людини СНД, Положення про яку є невід'ємною частиною Конвенції. Фінансування діяльності Комісії визначається окр. угодою. Місцеперебування Комісії — м. Мінськ.

А. І. Дмитрієв.

 

Схожі за змістом слова та фрази