Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow слове-сніг arrow СЛОВНИКОВИЙ СКЛАД МОВИ
   

СЛОВНИКОВИЙ СКЛАД МОВИ

— сукупність усіх слів, усієї лексики якоїсь мови. С. с. м. постійно змінюється, відображаючи безперервний розвиток суспільства, наук.-тех. прогрес. У С. с. м. одні вчені виділяють основний словниковий фонд, до якого відносять найстійкіші слова, що найменше зазнають змін і є в мові базою для утворення нових слів, а інші — активні шари лексики (активний запас слів, активний словник) і пасивні шари лексики (пасивний запас, пасивний словник), куди відносять слова, які вживаються рідко або із спец. метою, — архаїзми, неологізми, термінологію тощо. У розвитку С. с. м. постійно відбувається два процеси: поповнення його новими словами і усунення з активного вжитку застарілих слів. Напр., за рад. часу внаслідок великих революц. перетворень відбулися величезні зміни в С. с. м. всіх народів, з'явилися такі слова як неп, сільрада, радгосп, ударник, п'ятирічка та ін. Водночас звузилася сфера вживання застарілих слів (соха, волость, наймит, губернатор тощо). У словниковому складі укр. мови розрізняють за походженням слова, успадковані через давньорус. мову від спільно-слов'ян. мови-основи, слова, запозичені з ін. слов'ян. і неслов'ян. мов та новостворені від спільно-слов'ян. коренів за допомогою різних способів словотвору. До нього в різні часи з неоднаковою інтенсивністю входили старослов'янізми, діалектизми, інтернаціоналізми тощо. Протягом істор. розвитку мови її словниковий склад дедалі ускладнюється, зростає кількісно, в ньому виділяються все нові шари. С. с. м. фіксується в різноманітних словниках.

Літ.: Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. К., 1973.

А. П. Могила.

 

Схожі за змістом слова та фрази