Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСОБИСТЕ ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО ГРОМАДЯН
   

ОСОБИСТЕ ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО ГРОМАДЯН

— одна з форм допоміжних сімейного господарювання у сільс. місцевості на земельній ділянці, що передається гр-нинові у власність або ж надається в оренду з метою задоволення власних прод. потреб. За ЗК України О. п. г. г. мають статус особистих сел. господарств. Ділянки безоплатно передаються за рішенням сільс., селищ, чи міської ради в розмірах, вказаних у зем.-облікових док-тах, але не більше 2 га. Розмір зем. ділянок, що передаються безоплатно гр-нину для ведення О. п. г. г., може бути збільшено в разі отримання у натурі (на місцевості) зем. частки (паю) (ст. 33, 121 ЗК). Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від З.ХІІ 1999 органам держ. виконавчої влади запропоновано здійснити заходи щодо підтримки розвитку О. п. г. г. шляхом: а) надання гр-нам, яким у встановленому порядку із земель колект. сільськогосп. підприємства відведено зем. ділянки в натурі на основі зем. частки (паю), можливості розширювати особисте підсобне господарство без створення юрид. особи за рахунок цих ділянок, а також одержаних при виході із зазнач, підприємства майн. паїв; б) реалізації гр-нами права вільного викупу зем. ділянок, наданих їм у користування (понад норму, яка приватизується безкоштовно), за ціною не нижче визначеної в установленому порядку грош. оцінки землі; в) створення поблизу нас. п. із земель запасу та резерв, фонду громад, пасовищ для випасання худоби та ін. В О. п. г. г. використовується праця його членів, до яких належать подружжя, батьки, діти та ін. близькі родичі, занесені місц. радою до спец, погосподарської книги. Діти, які народилися у цьому г-ві, заносяться до погосп. книги за заявою одного з батьків. Згоди ін. членів г-ва не вимагається. Ін. новоприбулі особи можуть бути занесені до погосп. книги за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї. Майно, набуте в результаті праці членів О. п. г. г., є їх спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено письм. угодою між ними (ст. 17 Закону України «Про власність» 1991). Головою О. п. г. г. є особа, якій на праві власності належить зем. ділянка, або ін. особа, визначена за одностайним рішенням усіх членів г-ва. Майнові, зем. і госп. питання у г-ві вирішуються його членами, які є співвласниками майна. Спори з цих питань вирішуються судом.

Літ.: Нові форми сільськогосп. в-ва (орг.-прав. питання). К., 1994; Статівка А. М. Агр. перетворення і роль особистих підсоб. господарств гр-н. «Право України», 2000, № 15; Корецький М. Підсобні г-ва населення в нинішній і перспективній моделі агр. економіки. «Вісник Укр. академії держ. управління», 2001, № 3; Лебідь В. Зем.-прав, аспекти реалізації права на ведення особистого підсоб. г-ва. «Право України», 2001, № 11.

О. О. Погрібний.

 

Схожі за змістом слова та фрази