Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СКОРОЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ ПРАЦІВНИКІВ
   

СКОРОЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ ПРАЦІВНИКІВ

— одна з підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Труд, договір, укладений на невизнач. строк, а також строковий трудовий договір до закін. строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації в-ва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства чи перепрофілювання підприємства, установи, організації, С. ч. або ш. п. (п. 1 ст. 40 КЗпП України). Труд, договір може бути припинений на підставі зазначеної статті, якщо це супроводжується С. ч. або ш. п., змінами в їх складі за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професією. Право власника чи уповноваженого ним органу визначати штат і чисельність працівників нормативно закріплено стосовно підприємств та їх об'єднань у п. 1 ст. 14 Закону «Про підприємства в Україні» (1991). Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Власник або уповноважений ним орган мають право у межах однорід. професій провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, на ін. посаду (за його згодою), звільнивши з неї менш кваліфікованого працівника. Власник на свій розсуд має право змінити чисельність працівників певної кваліфікації, чисельність одних посад зменшити, здійснити звільнення працівників, одночасно прийнявши рішення про прийняття на роботу працівників ін. кваліфікації.

При С. ч. або ш. п. у зв'язку зі змінами в організації в-ва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з вищою кваліфікацією і продуктивністю праці. За рівних умов продуктивності праці й кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: сімейним особам за наявності двох і більше утриманців; особам, у сім'ї яких немає ін. працівників із самост. заробітком; працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; працівникам, які навчаються у вищих і серед, спец, навч. закладах без відриву від в-ва; учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993); авторам винаходів, корисних моделей, пром. зразків і рац. пропозицій; працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації труд, каліцтво або профес. захворювання; особам з числа депортованих з України — протягом 5 років з часу повернення на пост, місце проживання до України; працівникам з числа кол. військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернат, (невійськову) службу — протягом 2 років від дня звільнення їх зі служби. Цей перелік не є вичерпним. Зак-во також передбачає при скороченні чисельності або штату переважне право у залишенні на роботі й ін. категорій осіб. Про наст, вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП працівників персонально попереджають не пізніше як за 2 місяці. При цьому власник або уповноважений ним орган пропонують працівникові ін. роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. Одночасно власник або уповноважений ним орган доводять до відома держ. служби зайнятості про наст, вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. При розірванні труд, договору з підстав, зазначених у п. 1 ст. 40, працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше серед, міс. заробітку.

Розглядаючи трудові спори, пов'язані зі звільненням за вказаною статтею, суди зобов'язані з'ясувати: чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації в-ва і праці, зокрема ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; чи додержано власником або уповноваженим ним органом норм зак-ва, що регулюють вивільнення працівника; які є докази щодо змін в організації в-ва і праці; про те, що працівник відмовився від переведення на ін. роботу або що власник чи уповноважений ним орган не мали можливості перевести працівника (за його згодою) на ін. роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації; чи не користувався працівник переваж, правом на залишення на роботі та чи попереджувався він за 2 місяці про наст, вивільнення (п. 19 пост. Пленуму ВС України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6.XI 1992). У разі звільнення без закон, підстави з порушенням порядку звільнення, встановленого чинним зак-вом, працівник повинен бути поновлений на поперед, роботі органом, який розглядає труд. спір. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника органом, який розглядає спір, підлягає негайному виконанню.

М. С. Королевич.

 

Схожі за змістом слова та фрази