Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СКРИПНЮК
   

СКРИПНЮК

Олександр Васильович (17.IV 1960, с. Перемишель, тепер Славутського р-ну Хмельн. обл.) — укр. правознавець, політолог, історик, доктор юрид. наук з 1996, професор з 1996, чл.-кор. Академії пед. наук України з 1999, чл.-кор. АПНУ з 2000, академік Академії екон. наук України з 1997, з. ю. України з 1998. Закінчив 1986 істор. ф-т Київ, ун-ту, а 1995 — ф-т держ. управління і будівництва Одес. ун-ту. З 1986 — викладач Рівн. пед. ін-ту. Від 1992 — нач. відділу, заст. нач. управління ВАК України. Від 1993 (за сумісництвом) — доцент, професор каф. порівн. правознавства Ін-ту міжнар. відносин Київ, ун-ту. З 1997 — зав. каф. теорії, історії д-ви і права та адм. права Нац. ун-ту «Острозька академія». Досліджує проблеми теорії та історії д-ви, сучас. укр. державотворення, історії політ, і прав, учень, прав, проблеми політології. Осн. праці: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянсь кого суспільства і правової держави в Україні» (1995), «Людина в сфері гуманітарного пізнання» (1998, у співавт.), «Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики» (2000), «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (2001, у співавт.). Співавтор підручників і навч. посібників: «Нариси з політології» (1993), «Вступ до політології» (т. 1—2, 1994—95), «Політологія» (1995, 1998), «Політологія. Кінець XIX — перша половина XX ст.» (1996), «Політологія: наука про політику» (1999, 2001), «Історія соціальної філософії» (2002). Лауреат премії ім. М. П. Василенка НАН України (2002).

Скрипнюк Олександр Васильович - leksika.com.ua

І. О. Кресіна.