Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕОДМІННА РАДА
   

НЕОДМІННА РАДА

- постійно діючий держ. дорадчий орган у Рос. імперії 1801—09. Утв. указом Олександра І «Про заснування Неодмінної ради для розгляду державних справ» від 30.1 II (11.IV) 1801 замість Ради при імп. дворі. Зазначалося, що до Н. р. входять особи «з довір'ям нашим і загальною повагою» у кількості 12 чол. Після запровадження (1802) в імперії міністерств усіх міністрів було введено до складу Н. р. Структура, порядок діяльності, компетенція Ради визначалися у «Наказі» від 3(15).IV 1801. Важливою складовою Н. р. була канцелярія, що мала 4 відділення: іноземне і комерційне; військ, справ; цив. і духовне; держ. г-ва. Справи, що обговорювалися у Н. p., повинні були готуватися «гідним чином» в одному з відділень канцелярії, звідкіля і надходили на розгляд Н. р. Осн. призначення Н. р. полягало в розробці проектів «корінних» і «тимчасових державних» прав, актів з різних питань управління. Під час обговорення нових законопроектів Рада часто вдавалася до тлумачення діючих законів, що мали певне відношення до питання, яке розглядалося. Крім того, висловлювала свою думку щодо доповнень до діючих законод. актів. Проекти актів, а також тлумачення законів і доповнення до них Н. р. як законодорадчо-го органу підлягали (перш ніж стати діючими) затвердженню імператором. Поруч з законодорадчою діяльністю у різних сферах (фінанси і держ. г-во, організація армії і флоту, торгівля, пром-сть, транспорт, землеробство, продовольство, освіта, сімейне і спадкове право, судочинство тощо) Н. р. розглядала питання реорганізації центр, і місц. органів управління, обговорювала питання держ. служби, прав, положення окр. станів (дворянства, духівництва, купецтва, міщан, селян), здійснювала суд. функції. Крім участі у вирішенні крим. і цив. справ, Рада виступала апеляц. інстанцією у справах, вирішених у спец, судах: третейських, військ., церковних. Н. р. ліквідовано у зв'язку з утворенням 1(13).І 1810, за ініціативою ?. М. Сперанського, Державної ради — однієї з найвищих держ. установ Рос. імперії.

Літ.: Поли. собр. законов Рос. империи, т. 26. СПб., 1830; Щеглов В. Г. Гос. Совет в царствование имп. Александра Первого, т. 1. Ярославль, 1892.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази