Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
   

ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

- двосторонні чи багатостор. угоди у сфері торгівлі. Регулюються Віденською конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 1980. Дія Конвенції поширюється на договори між сторонами, чиї комерц. підприємства знаходяться у різних д-вах. Договором купівлі-продажу є також договір поставки товарів, які підлягають виготовленню. Д. м. к.-п. т. укладається переважно у письм. формі і може, у разі спору, доводитися будь-якими засобами, в т. ч. свідченнями свідків. Конвенція визначає порядок укладення Д. м. к.-п. т. Оферта вважається такою, що набула сили, з моменту одержання її адресатом. Не є акцептом оферти мовчання чи бездіяльність адресата. Договір вважається укладеним з моменту набуття акцептом сили.

За Д. м. к.-п. т. продавець зобов'язується поставити покупцеві товар, передати право власності на товар і відповідні док-ти. Товар має бути поставлений з дотриманням усіх вимог договору. Продавець відповідає за будь-яку невідповідність товару навіть тоді, коли вона стала очевидною пізніше. Товар має бути поставлений вільним від будь-яких прав чи вимог третіх осіб. У свою чергу, покупець зобов'язаний оглянути товар і протягом розумного строку повідомити продавця про виявлену невідповідність. Якщо товар не відповідає умовам договору, покупець може вимагати заміни товару лише тоді, коли така невідповідність є істотним порушенням договору (істотним вважається порушення, яке завдало шкоди ін. стороні, внаслідок якої вона позбавилася того, на що ма ла підставу розраховувати). Покупець зобов'язаний оплатити товар і прийняти його. До покупця переходить ризик з моменту передачі товару першому перевізникові.

У разі невиконання умов договору однією із сторін друга сторона має право на відшкодування заподіяної шкоди, в т. ч. упущеної вигоди (при цьому збитки не повинні перевищувати шкоди, яку порушник передбачав або повинен був передбачити у момент укладення договору). Договірна сторона не відповідає за невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо доведе, що воно було викликане перешкодою за межами її контролю і що від неї не можна було розумно очікувати прийняття цієї перешкоди до уваги при укладенні договору, так само як запобігання чи подолання цих перешкод або їх наслідків. Конвенція регулює також порядок розірвання договорів та його наслідки. Якщо в результаті розірвання договору продавець зобов'язаний повернути ціну за товар, він також сплачує проценти, починаючи з призначеного дня платежу. Покупець має право затримати повернення товару, якщо його розумні витрати не компенсовані продавцем.

3. В. Ромовська.

 

Схожі за змістом слова та фрази