Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
   

ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ

- колегіальний орган адм.-політичного управління Лівобережною і Слобідською Україною в 1734—50. Утворений рос. урядом після смерті гетьмана Д. П. Апостола. Функції П. г. у. визначалися указом Сенату «Про впровадження в Малоросії, до виборів гетьмана, для управління всіма справами тимчасового правління із 6 осіб і про залишення військового генерального суду і підскарбіїв без змін» від 31.1 (11.ІІ) 1734. До нього додавалася Інструкція тимчасовому правлінню в Малоросії. Згідно з наст, указом Сенату [17(28).VI 1734] цей орган названо «Правлінням гетьманського уряду» (така назва цієї установи й усталилася в істор. л-рі), але вже в указі імп. Анни Іванівни від 31.УІІ (11.УІІІ) 1734 його названо Канцелярією міністерського правління. Запровадженням П. г. у. фактично було відновлено Малоросійську колегію.

Правління перебувало у м. Глухові. Із 6 членів П. г. у. З призначалися від рос. уряду і З — від укр. генеральної старшини. Двох було призначено відразу (рос. чиновника князя О. І. Шаховського і ген. обозного Я. Ю. Лизогуба). Невдовзі до Правління включено росіян князя А. Баратинського і полковника В. Гур'єва та українців ген. суддю М. Забілу і ген. підскарбія Я. Марковича. Члени П. г. у. мали однаковий прав, статус, але ця рівність була ефемерною; фактично Правлінням керував О. Шаховськой. П. г. у. підпорядковувалося Сенату через спеціально утворену указом від 1(12). ІІ 1734 Канцелярію малорос, справ. 1749 Правління перейшло у відання Колегії іноз. справ. Було найвищою апеляц. інстанцією. В практ. діяльності П. г. у. мусило дотримуватися указів рос. імператорів, місц. правових норм, а також «Рішитель них пунктів» 1728. Гол. призначенням П. г. у., як про те зазначалося у таємній інструкції О. Шаховському 1734, було проведення такої політики, щоб укр. народ звикав до великоруського правління. Антиукр. політику Правління особливо наполегливо проводило на Слобожанщині. Істотно обмежувалися функції козацьких полкових канцелярій. На рос. зак-во переводилося судочинство. Свавільне втручання рос. чиновників відбувалося і в ін. сферах сусп.-політ, життя України.

Діяльність П. г. у. спричинила невдоволення козац. старшини. На її вимогу уряд Росії 1743 скасував ряд «нововведень» Правління. П. г. у. припинило існування у зв'язку з обранням у 1750 гетьманом України К. Г. Розумовського.

Літ.: Поли. собр. законов Рос. империи, т. 9. 1733—1736. СПб., 1830; Розенфельд И. Б. Присоединение Малороссии к России (1654-1793). Пг., 1915; Історія д-ви і права України, т. 1. К.. 2000.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази