Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КВАЛІФІКОВАНА БІЛЬШІСТЬ
   

КВАЛІФІКОВАНА БІЛЬШІСТЬ

- а) у широкому значенні — більшість у 3/5, 2/3 або 3/4 голосів від присутніх на зас іданні або від заг. (конституційного) складу держ. чи громад, органу, зборів, з'їзду, сесії депутатів представн. органу; б) у вузькому розумінні — офіційно встановлена при голосуванні перевага голосів, необхідна для прийняття держ. органом рішення з важливих питань. Зазвичай для прийняття рішення парламентом потрібна проста більшість голосів від загальної кількості поданих голосів або від заг. кількості депутатів. У спеціально встановлених законом випадках при голосуванні членів парламенту застосовується К. б. У деяких парламентах рішення завжди ухвалюються простою більшістю і К. б. не передбачена (напр., у Великобританії). В Ізраїлі рішення ухвалюються більшістю від присутніх членів парламенту (кнесету).

В Україні, відповідно до ст. 91 Конституції, Верх. Рада ухвалює закони, постанови та ін. акти простою більшістю від її конст. складу, тобто половиною плюс один голос (226 голосів), крім спеціально передбачених Осн. Законом випадків, коли застосовується К. б. Конституція України у більшості випадків встановила К. б. у 2/3 від конст. складу ВР (300 голосів). Такими випадками є, зокрема: 1) Внесення змін і доповнень до Конституції України. Особливий порядок та застосування К. б. при внесенні змін до Конституції зумовлюється тим, що вона є Осн. Законом д-ви. Так, зміни до Конституції відповідно до її ст. 155 повинні бути схвалені двічі поспіль на різних сесіях: спочатку більшістю від конст. складу ВР (попереднє схвалення), потім К. б. у 2/3 голосів (остаточне схвалення). Зміни до розділів «Загальні засади», «Вибори. Референдум» і «Внесення змін до Конституції України» можуть бути внесені лише за пропозицією Президента або К. б. від конст. складу ВР. Крім того, вони мають бути прийняті К. б. ВР України та затверджені всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України (ст. 156 Конституції).

2) Подолання вето Президента України при повтор, розгляді парламентом поверненого ним законопроекту. Якщо під час повтор, розгляду закон буде знову прийнятий ВР України К. б., Президент зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів (ст. 94).

3) Прийняття ВР України Великого Державного Герба України та Державного Гімну України (ст. 20).

4) У разі прийняття ВР України рішення щодо звинувачення Президента України у скоєнні ним держ. зради або ін. злочину необхідна К. б. у 3/4 від конст. складу ВР України (ст. 111). ВР України є повноважною лише за умови обрання 2/3 її конст. складу (300 чол.), оскільки лише в такому складі вона може приймати всі рішення, включаючи поправки до Конституції, для ухвалення яких потрібна К. б. Президент України приймає рішення про відставку голови місц. держ. адміністрації у разі, якщо недовіру голові районної чи обл. держ. адміністрації висловили 2/3 депутатів від складу відповідної ради (ст. 118).

У законод. органах багатьох країн К. б. застосовується і в ін. випадках: при прийнятті рішення щодо проведення закритого засідання парламенту (2/3 присутніх депутатів у ФРН); при подоланні вето верх, палати парламенту при повтор, розгляді законопроекту ниж. палатою (у більшості двопалат. парламентів); у разі делегування законод. повноважень викон. владі (напр., у Данії для ухвалення такого рішення необхідна згода 5/6 складу парламенту); висування парламентом кандидатури на пост президента (2/3 парламенту в Єгипті); голосування за кандидатуру президента у парламенті (2/3 голосів в Албанії, Словаччині, Туреччині, Чехії тощо).

Літ.: Шаповал В. Зарубіж. парламентаризм. К., 1993; Конст. (государственное) право зарубеж. стран, т. 1-4. М., 1996.

О. О. Кордун.

 

Схожі за змістом слова та фрази