Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow водол-волод arrow ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

- одна з обласних організацій Комуністичної партії України, створена 8.XII 1939 після возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР. Спочатку до її складу входили 3 міські парт. орг-ції (Володимир-Волинська, Ковельська і Луцька) і 30 районних, а після укрупнення і реорганізації районів (1957-1959 і 1962) - 4 міські (Володимир-Волинська, Ковельська, Луцька й Нововолинська) та 13 районних, у яких налічується 45 842 комуністи (1.І 1978). Більшовицькі орг-ції на Волині виникли і почали діяти в ході революц. боротьби трудящих за своє соціальне і нац. визволення. У грудні 1902 "Искра" встановила зв'язок з соціал-демократами Луцька. На поч. 1905 с.-д. групи було створено в Ковелі та Володимирі-Волинському. Під час 1-ї рос. революції активну роботу на Волині проводило Вузлове бюро РСДРП Південно-Західної залізниці. Більшовицька агітація сприяла піднесенню робітн. і сел. руху, який 1905-07 охопив ряд повітів Волин. губернії. В період 1-ї світової війни більшовицькі орг-ції утворились у частинах Окремої армії, що дислокувалась на тер Волині. Виникла більшовицька орг-ція і в Луцьку. Більшовицькі орг-ції на Волині підтримали Квітневі тези В. І. Леніна і очолили боротьбу трудящих за владу Рад 4(17).ХІІ 1917 в Луцьку було проголошено Рад. владу. Під час австро-нім. і польс. окупації на Волині активну діяльність розгорнули підпільні орг-ції КП(б)У. В серпні 1920 було утворено повіт, к-ти партії в Луцьку, Ковелі і Володимирі-Волинському. Після загарбання Зх. України 1920 бурж.-поміщицькою Польщею революц. боротьбу трудящих очолила Комуністична партія Сх. Галичини (КПСГ), пізніше перейменована на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ) В Луцьку 1923 оформився Волинський окружний к-т партії. Активними діячами Волинської орг-ції КПЗУ були С. І. Бойко, М. А. Васюта, Г. В. Іваненко, М. П. Олексюк, І. Н. Тишик. Комуністи в умовах жорстокого терору й постійних переслідувань (див. Володимиро-Волинський процес 1926- 27, "Луцький процес 57-и", Ковельський процес 1934) вели боротьбу за визволення трудящих від гніту бурж.-поміщицької Польщі, за возз'єднання Зх. України з УРСР. На тер. теперішньої Волин. області 1921-39 проходили масові робітн. і сел. страйки, політ. демонстрації (див. Ковельська політична демонстрація 1928, Кол-ківська політична демонстрація 1935). Створювались партизан. загони, розповсюджувалась комуністична л-ра, видавалися листівки і газ. "Червона Волинь" (орган Луцького окружного к-ту КПЗУ). Після возз'єднання зх.-укр. земель з УРСР було утворено В. о. п. о., яка очолила боротьбу трудящих Волині за здійснення соціалістичних перетворень у краї Зростала чисельність обл. парт. організації. Напередодні Великої Вітчизн. війни 1941-45 до В. о. п. о. входили 350 первинних парт. орг-цій та 15 кандидатських груп, які об'єднували 4482 комуністів. На поч. Великої Вітчизн. війни Волинь, як прикордонна область, одна з перших зазнала нападу і була окупована нім.-фашист. загарбниками. Комуністи виступили ініціаторами й організаторами антифашист.боротьби. Вони створили підпільні й партизан. групи, очолили боротьбу трудящих Волині проти окупантів Волинь перетворилась на партизан. край. У червні 1943 в область передислокувалось партизан. з'єднання О. Ф Федорова. 23.VІ 1943 ЦК КП(б)У затвердив Волинський підпільний обком партії на чолі з О Ф. Федоровим. Обласний комітет провів значну роботу по дальшому зміцненню й організації підпільних парт.-комсомольських орг-цій і антифашист. груп. Було утворено 11 підпільних райкомів партії. В липні 1944 Рад. Армія повністю визволила Волинь від загарбників. Почалась відбудова зруйнованого нар. господарства, яка відбувалась в умовах жорстокої боротьби з бандами укр. бурж. націоналістів. На поч. 1950 область першою серед зх. областей УРСР завершила суцільну колективізацію с. г. Значну роботу провела обл. парт. орг-ція по створенню Львівсько-Волинсько-го вугільного басейну.

Парт. орг-ція області багато уваги приділила розвиткові нових галузей пром-сті - приладобуд., маш.-буд., вугільної, деревообр. і хімічної та піднесенню с. г. Колгоспи Волині перетворилися на багатогалузеві господарства, оснащені передовою технікою. Успішному виконанню народногосп. планів активно сприяє традиційне соцзма-гання трудящих області з трудящими ін областей УРСР та братніх республік. Обл. парт. орг-ція виховала багатьох передовиків і новаторів виробництва, з них 36 присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Здійснюючи рішення XXIII-XXV з'їздів КПРС, з'їздів Компартії України, обл. парт. орг-ція спрямовує всю свою роботу на успішне виконання завдань комуністичного будівництва, на виховання трудящих у дусі рад. патріотизму і пролет. інтернаціоналізму, зміцнення дружби народів СРСР, відданності Комуністичній партії. В різний час обл. парт орг-цію очолювали І. С. Грушецький, І. І. Профатілов, П І. Таценко та ін. За час існування В. о. п. о. відбулося 17 обл парт. конференцій. Вірним помічником парт. орг-ції є обл. комсомольська орг-ція, яка налічує в своїх рядах понад 125 тис. комсомольців (1978). Понад 2 тис. молодих волинян брали участь в освоєнні цілинних і перелогових земель. Комсомольці збудували шахту "Волинська-комсомольська" в Донбасі, тисячі юнаків і дівчат беруть участь у спорудженні най-ражливіших будов комунізму. Органом В о. п.о є газ. "Радянська Волинь". Про розвиток економіки і культури області див. також: ст. Волинська область. Літ. Нариси історії Волинської обласної партійної організації. К., 1968; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977.

М. П. Корж.

 

Схожі за змістом слова та фрази