Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
   

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

географічний поділ праці — одна з форм суспільного поділу праці, що означає спеціалізацію окремих районів і країн на виробництві певних видів продукції та наданні послуг; об'єктивний процес просторової виробничої спеціалізації, утворення на цій основі економічних районів, розвитку між ними обміну, кооперації та ін. міжрайонних зв'язків. Т. п. п. існує в системі певної сусп.-екон. формації. Він може бути в межах однієї країни (внутрішньодержавний, міжрайонний і внутрішньо районний) або між окремими країнами (міжнародний). Міжнародний поділ праці є вищою формою сусп. Т. п. п., є політико-екон. категорією і одним з осн. теор. понять екон. і соціальної географії. З ним пов'язані всі екон. просторові процеси, зокрема районування (див. Економічне районування), розміщення продуктивних сил, територіальна організація виробництва та ін. Т. п. п.— закономірний процес розвитку продуктивних сил, один з факторів підвищення сусп. продуктивності праці. Т. п. п. зумовлюється соціально-екон., природними, нац.-істор. особливостями окремих територій і країн та їхнім геогр. положенням. Характер та особливості Т. п. п. відмінні за різних соціально-екон. систем і зумовлюються їхніми об'єктивними економічними законами. Див. також Міжнародний капіталістичний поділ праці, Міжнародний соціалістичний поділ праці.

С. Л. Корецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази