Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ 1991
   

КОНВЕНЦІЯ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ 1991

— міжнар.-правовий документ, прийнятий державами — членами Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) 26.ІІ 1991 у м. Еспо (Фінляндія). Україна ратифікувала його 19.III 1999. Конвенція має на меті забезпечити відвернення, зменшення (і моніторинг) значних негативних впливів на навкол. середовище у транскорд. аспекті. Складається з преамбули, 20 статей і 7 Додатків.

Конвенцією встановлено процедуру оцінки впливу на довкілля на ранньому етапі процесу прийняття рішень як необхід. інструменту підвищення якості інформації, що надається директивним органам, та прийняття екологічно обгрунтованих рішень. У документі дано визначення основних понять. Так, «вплив» означає будь-які наслідки запланованої діяльності, що позначаються на стані навкол. природ, середовища (флори, фауни, фунтів, повітря, води, клімату, ландшафту, істор. пам'яток, об'єктів культур, спадщини та ін. матеріальних об'єктів), а також на здоров'ї і безпеці людей. «Транскордонний вплив» — це будь-який вплив у районі, що перебуває під юрисдикцією однієї д-ви, викликаний запланованою діяльністю, джерело якої повністю або частково знаходиться на території або під юрисдикцією ін. д-ви (ст. 1). Відповідно до- Конвенції, сторони мають вжити необхідних законод., адм. та ін. заходів запобігання значному шкідливому транскорд. впливу на навкол. середовище як результату запланованої діяльності і забезпечувати, щоб вплив цей оцінювався до прийняття рішення про санкціонування або здійснення такої діяльності (ст. 2). Сторона походження (тобто сторона, під юрисдикцією якої планується відповідна діяльність), оповіщає сторону, яка ймовірно може опинитися під негат. впливом такої діяльності, про заплановану діяльність, її можливий транскорд. вплив і строк, упродовж якого сторона, що може опинитися під впливом, повинна дати відповідь, чи має вона намір брати участь у процедурі оцінки впливу на навкол. середовище. Якщо вона має такий намір, то їй надається вся відповідна інформація для зауважень (ст. 3). Сторони забезпечують, щоб громадськість у районах, які ймовірно перебуватимуть під шкідливим впливом, не лише була поінформована про заплановану діяльність, а й мала змогу брати участь у процедурі оцінки впливу, подавати зауваження з приводу такої діяльності або заперечувати її. Ці зауваження або заперечення мають бути доведені до відома компет. органу, який приймає рішення (ст. 3). Після завершення підготовки документації з оцінки впливу на навкол. середовище сторона походження проводить консультації з відповідною стороною щодо потенційного транскорд. впливу запланованої діяльності, можливих альтернатив її, а також заходів щодо зменшення такого впливу або його усунення (ст. 5). В остаточному рішенні про заплановану діяльність мають бути враховані належним чином результати оцінки впливу на навкол. середовище, а також зауваження та підсумки консультацій (ст. 6).

Сторона походження повідомляє стороні, яка ймовірно зазнає впливу, остаточне рішення щодо запланованої діяльності, зазначаючи одночасно причини та міркування, на яких грунтується це рішення (ст. 6).

С. М. Кравченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази