Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПЛЕХАНОВ
   

ПЛЕХАНОВ

Георгій Валентинович [29.ХІ (11.ХІІ) 1856, с. Гудаловка, тепер Краснінського р-ну Липец, обл. — 30.У 1918, м. Теріокі, теп. Зеленогорськ Ленінгр. обл.; пох. у Санкт-Петербурзі] — рос. теоретик і пропагандист марксизму, громад, діяч. Зак військ, гімназію у Воронежі й Костянтинівське юнкер, уч-ще (Петербург). Навч. (1874—76) в Петерб. гірничому ін-ті З 1875 — в рев. народницькому русі. Входив до народницької орг-ції «Земля і воля». У 1879 після її розколу очолив орг-цію «Чорний переділ». 1880 емігрував до Швейцарії. 1883 заснував у Женеві першу рос. марксистську орг-цію — групу «Визволення праці». Один із засновників РСДРП. Разом з В. І. Леніним редагував газ. «Искра» (1900-03) і журнал «Заря» (1901-02). Після розколу РСДРП на її II з'їзді на більшовиків, очолюваних В. І. Леніним, і меншовиків став лідером останніх. Під час Першої світової війни 1914—18 на відміну від більшовиків, які виступили за поразку рос. уряду в імперіаліст, війні, підтримав воєнні зусилля Тимчас. уряду Росії. Очолював меншов. групу «Єдність». 1917 П. повернувся до Росії. Був прихильником парлам. форм політ, б-би. До Жовт. революції 1917 в Росії ставився негативно, але відмовився від активної б-би проти більшов. режиму.

П. — автор багатьох праць з різних питань сусп. розвитку, філософії марксизму і політ, б-би. Основні з них: «Соціалізм і політична боротьба» (1883), «Наші незгоди» (1885), «До питання про розвиток моністичного погляду на історію» (1895), «Про матеріалістичне розуміння історії» (1897), «До питання про роль особи в історії» (1898). Багато уваги приділяв питанням виникнення права та його ролі в житті сусп-ва. П. доводив, що право зумовлюється економікою і не може мати самост.

Плеханов Г.В. - leksika.com.ua

існування. Водночас воно впливає на екон. відносини. Юрид. норми визначаються організацією виробництва. Юрид. норма становить собою скасування або видозмінення старої норми чи звичаю. Аналізуючи поняття права та законодавства, П. вказував, що зміст права визначається сусп. свідомістю у дану епоху. Політ, конституція країни виростає з конкр. соціально-екон. умов. У ряді праць П. звертався до історії д-ви і права, зокрема єгип., вавилон., давньоінд., рим., феод, (насамперед руського) права.

Тв.: Избр. филос. произведения, т. 1-5. М., 1956-58.

Літ.: Скрипилев Е. А. Прав, воззрения Г. В. Плеханова. «Сов. гос-во и право», 1956, № 10; Пахоленко H. Б. Вопросы права в трудах Г. В. Плеханова. «Сов. гос-во и право», 1981, № 12; Оборотов Ю. Н. Роль Г. В. Плеханова в становлении полит.-прав, теории марксизма. «Сов. гос-во и право», 1990, № 8.

В. І. Прилуцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази