Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОПОРУШЕННЯ
   

ПРАВОПОРУШЕННЯ

- суспільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або бездіяльність), яке порушує норму права. Його характерною особливістю є протиправність дії або бездіяльності суб'єкта сусп. відносин. Йдеться про порушення встановленого правопорядку, невиконання покладених на фіз. і юрид. осіб обов'язків тощо. Ступінь сусп. небезпеки або шкідливості П. визначається характером діяння, його наслідками тощо. Цей показник кладеться в основу класифікації П. на злочини та дисциплінарні проступки тощо. Злочини є суспільно небезпечними діяннями, для ін. П. характерною є ознака особистішої або заг. шкідливості. Вчинення П. є підставою для притягнення винної особи до крим., цив., адміністративної та ін. видів юрид. відповідальності. Юрид. склад П. передбачає наявність таких елементів: об'єкт і об'єктивна сторона П.; суб'єкт і суб'єктивна сторона П. Відсутність хоча б одного з цих елементів звільняє особу від юрид. відповідальності. Об'єкт П. — певні блага (матеріальні і нематеріальні цінності), на які спрямоване протиправне діяння. Об'єктивна сторона П. — зовн. вияв протиправного діяння у вигляді дії або бездіяльності, який характеризується наявністю причинного зв'язку між відповід. діянням і його наслідками. Суб'єктом П. може бути як фізична, так і юрид. особа. Суб'єктивна сторона П. виявляється у псих, ставленні особи до вчиненого. Воно виражається через вину у формі умислу або необережності. Умисел буває прямий і непрямий. Прямий умисел має місце тоді, коли суб'єкт П. усвідомлює проти-правність свого діяння, передбачає і бажає настання негат. наслідків. При непрямому умислі суб'єкт П. не обов'язково бажає, щоб ці наслідки настали, але допускає настання таких наслідків. П. з необережності можливі у випадках, коли особа передбачає наслідки П., але легковажно сподівається запобігти їм або не передбачає, однак може і повинна передбачати відповідні наслідки.

Літ.: Байтин М. И. Сущность права (Совр. нормат. право-понимание на грани двух веков). Саратов, 2001.

Т. І. Тарахонич.

 

Схожі за змістом слова та фрази