Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІТЕТ ООН З ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРБСТОРУ В МИРНИХ ЦІЛЯХ
   

КОМІТЕТ ООН З ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРБСТОРУ В МИРНИХ ЦІЛЯХ

(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), КВКП (CPUOS) — пост, орган Організації Об'єднаних Націй. Утв. згідно з резолюцією ГА ООН «Міжнародне співробітництво в галузі мирного використання космічного простору» від 12.XIІ 1959 у складі 24 членів. Наділений такими повноваженнями: підтримувати тісні стосунки з урядовими та неуряд. організаціями, які опікуються питаннями косм. простору; забезпечувати обмін інформацією про діяльність, пов'язану з косм. простором, яка може бути надана урядами на добровільних засадах; сприяти міжнар. співробітництву в сфері косм. діяльності.

20.ХІІ 1961 ГА ООН своєю резолюцією розширила склад К-ту до 28 членів. Було утв. Науково-технічний та Юридичний підкомітети. Станом на 2000 членами КВКП є 61 д-ва, у т. ч. Україна (від 1991). Два місця в КВКП ділять поміж собою Республіка Корея та Малайзія, Куба та Перу, змінюючи одна одну кожних два роки. Ряд міжнар. організацій, у т. ч. міжурядові та неурядові [Комітет з дослідження космічного простору Спілки наукових союзів (КОСПАР), Європейське космічне агентство (ЄКА), Міжнародна астронавтична федерація (МАФ), Міжнародний союз електрозв 'язку (МСЕ), Європейська організація супутникового зв 'язку (ЄВТЕЛСАТ), Міжнародна організація зв'язку (Інтерсупутник), Міжнародна організація супутникового зв'язку (ІНТЕЛСАТ), Міжнародна організація морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ), Рада з міжнародного співробітництва в галузі дослідження та використання космічного простору (Інтеркосмос), Асоціація міжнародного права (АМП), Міжнародне товариство фотограмметрії та дистанційного зондування (МТФДЗ) та ін.], мають у К-ті та його підкомітетах статус спостерігачів. КВКП та його підкомітети щорічно проводять свої сесії, на яких обговорюються питання н.-т. співробітництва держав у галузі дослідження та використання косм. простору, актуальні проблеми міжнар. косм. простору тощо, які їм пропонує ГА ООН; розглядають надані їм державами-учасницями або міжнар. організаціями доповіді та роб. док-ти з питань косм. діяльності, заслуховують звіти, підготовлені Управлінням з питань косм. простору Секретаріату ООН (воно виконує водночас функції секретаріату КВКП) та його підкомітетами. Підкомітети КВКП будують свою роботу на засадах консенсусу, подаючи свої пропозиції ГА ООН у щоріч. доповідях. Протягом 1961-2000 відбулися 43 сесії КВКП, на яких розглянуто питання практ. застосування косм. техніки, актуальні проблеми правового регулювання косм. діяльності. Ген. Асамблеї ООН було надано рекомендації щодо стратегії мир. використання косм. простору: збереження косм. простору для його використання у мир. цілях; поширення інформації про хід косм. досліджень і розвиток косм. технологій у світі; здійснення заходів стосовно практ. застосування косм. техніки; розширення міжнарод. співробітництва у сфері косм. діяльності тощо. Внесок КВКП та його підкомітетів у розробку основоположних документів міжнар. космічного права досить значний — п'ять договорів та п'ять зводів принципів з питань космічної діяльності.

Літ.: Косм. деятельность Организации Объединенных Наций и междунар. организаций. Н.-И., 1999.

О. В. Беглий.

 

Схожі за змістом слова та фрази