Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ
   

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ

- обов'язковий огляд працівників у мед. закладах, організація якого покладається на власника підприємства, установи, організації і здійснюється за рахунок його коштів. Умови та порядок проведення М. о. п. регулюються ст. 169 Кодексу законів про працю України, ст. 19 Закону України «Про охорону праці» (1992) та ін. актами. Власник підприємства зобов'язаний організувати проведення поперед, (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом труд, діяльності) мед. оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпеч. умовами праці або таких, де є потреба у профес. доборі, а також щоріч. обов'язкового мед. огляду осіб віком до 21 року.

Здійснення мед. оглядів покладається на мед. заклади, працівники яких несуть відповідальність, згідно із зак-вом, за невідповідність мед. висновку факт, стану здоров'я працівника. Перелік професій, працівники яких підлягають обов'язковому мед. огляду, термін і порядок його проведення встановлюються МОЗ України за погодженням з М-вом праці та соціальної політики України.

Власник підприємства має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового мед. огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження зарплати. На прохання працівника власник підприємства зі своєї ініціативи організовує позачерговий мед. огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці. За час проходження мед. огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і серед. заробіток.

Н. М. Хуторян, Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази