Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ ТА ВРУЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ
   

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ ТА ВРУЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ

—спец, процедура, передбачена указом Президента України «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України» від 19.ІІ 2003. Цим же указом затв. Порядок представлення до нагородження та вручення держ. нагород України. Подання про відзначення державними нагородами України вносять главі д-ви ВР України, КМ України, м-ва та ін. центр, органи викон. влади, КС України, ВС України, Вищий госп. суд України, Ген. прокуратура України, обласні, Київ, та Севастопольська міські держ. адміністрації. Комісія держ. нагород та геральдики при Президентові України, а також ВР АР Крим, РМ АР Крим, Представництво Президента України в АР Крим, які вносять спільне подання.

Висунення кандидатур для відзначення нагородами здійснюється гласно за місцем роботи осіб, яких представляють до нагородження, у труд, колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності. Органи, які мають право вносити подання про відзначення держ. нагородами, надсилають на ім'я Президента України подання і нагород, лист установленого зразка, затв. Комісією держ. нагород та геральдики при Президентові України. В нагород, листі зазначаються конкр. заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про її нагородження, та проставляється печатка підприємства, установи, організації за місцем роботи особи. Подання про відзначення держ. нагородами з нагоди державного чи профес. свята, ювілею особи або ювілею підприємства, установи, організації, області, району, міста, селища, села вносяться не пізніше як за місяць до дати. Особу, котру відзначено держ. нагородою, може бути представлено до наст, нагородження не раніш як через 3 роки після попереднього, за винятком представлення до нагородження за виявлену особисту мужність і героїзм. Особі, удостоєній держ. нагороди, вручається держ. нагорода та док-т, що посвідчує нагородження нею. Вручення держ. нагород та док-тів про нагородження провадиться в обстановці урочистості й широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про нагородження. Держ. нагороди та док-ти про нагородження вручає Президент України або за його дорученням Голова ВР України, перший заступник і заступник Голови ВР України, Прем'єр-міністр України та ін. передбачені Порядком посад, особи. Вручення держ. нагород і док-тів про нагородження має бути проведено протягом 2 місяців від дня набуття чинності указу Президента України про нагородження. При цьому складається протокол вручення держ. нагород України за встановленою формою, що підписується особою, яка їх вручила, та скріплюється печаткою органу, що проводив вручення. У разі смерті нагородженого, якому за життя держ. нагороду та док-т про нагородження не було вручено, або нагородження особи посмертно держ. нагорода та док-т до неї передаються сім'ї такого нагородженого для зберігання як пам'ять. Передача держ. нагороди та док-та про нагородження оформляється протоколом установленої форми. Протокол передачі надсилається до Управління держ. нагород та геральдики Адміністрації Президента України,

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази