Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІСІЯ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ
   

КОМІСІЯ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ

(Commission on Human Rights) — функц. Оріан Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР). Утв. 16.ІІ. 1946 для надання допомоги Раді у здійсненні покладених на неї Статутом ООН завдань щодо захисту прав людини. До Комісії входять представники 53 держав — членів ООН, які обираються ЕКОСОР строком на 3 роки. Україна була членом Комісії у 1996—98. Комісія подає ЕКОСОР пропозиції, рекомендації та доповіді стосовно: міжнар. хартії прав людини і гр-нина; міжнар. декларацій або конвенцій про громадян, свободи, права жінок, свободу інформації та ін.; захисту нац. меншин; запобігання дискримінації за ознакою раси, статі, мови та релігії; ін. питань, які стосуються прав людини. Комісією підготовлено проекти Міжнародних пактів про права людини 1966, конвенцій про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації, проти апартеїду тощо. Комісія обирає посад, осіб (голову, заст. голови, доповідача та ін.) й утворює низку допоміж. органів, у т. ч. Підкомісію із запобігання дискримінації та захисту меншин, ряд органів для вивчення проблем прав людини у конкр. країнах і територіях та з ін. питань, що належать до компетенції Комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у голосуванні. Сесії К. ООН з п. л. проводяться раз на рік у м. Женеві (Швейцарія). У них можуть брати участь спостерігачі: представники держав, які не є членами Комісії; представники нац.-визв. рухів; деякі неурядові організації. Засідання проходять відкрито, якщо Комісія не прийме ін. рішення. Роб. мови — англ., ісп. та французька. Місцеперебування — м. Женева.

Літ.: Междунар. организации системы ООН. М., 1990.

О. О. Мережко.

 

Схожі за змістом слова та фрази