Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
   

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

- сукупність взаємопов'язаних між собою фін. інститутів та відповідних фондів грош. коштів. Охоплює грош. відносини між д-вою і госп. суб'єктами, д-вою і населенням, між підприємствами і організаціями та всередині них. Осн. елементами Ф. с. У. є: бюдж. система; позабюдж. цільові фонди; фінанси підприємств; майн. та особисте страхування; держ. і банківський кредит. Функціонування цих елементів забезпечується рухом грош. коштів у безготівковій та готівковій формах. Провідне місце у Ф. с. У. посідає бюдж. система як сукупність бюджету державного та місц. бюджетів — централіз. фондів, кошти яких спрямовуються на виконання загально-держ. завдань і функцій, розвиток місцевого г-ва, соціальної сфери, життєзабезпечення на даній території, утримання апарату влади та управління.

Позабюдж цільові фонди (Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Державний фонд сприяння зайнятості населення) мають цільове призначення. Кошти цих фондів формуються за рахунок обов'язкових платежів і відрахувань фіз. та юрид. осіб. Фінансові ресурси держ. соціального страхування у вигляді Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спрямовуються на виконання функцій, передбачених положеннями про ці фонди. Держ. фонд сприяння зайнятості населення утворюється на держ. і місц. рівнях за рахунок внесків підприємств та організацій незалежно від форми власності та господарювання, які ведуть комерц. або вироб.-госп. діяльність. Мета фонду — сприяти забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню безробіття, створенню нових роб. місць тощо. Кошти держ., галуз. та регіон, фондів охорони праці формуються за рахунок внесків підприємств усіх форм власності. До Ф. с. У. включаються також ін. держ. централізовані цільові фонди (Фонд соціального захисту інвалідів, Державний інноваційний фонд тощо). Основою Ф. с. У. є фінанси підприємств, установ та організацій різних форм власності. Вони безпосередньо пов'язані з матеріальним в-вом, у процесі якого створюється нац. дохід, і використовуються для екон. розвитку та соціальних потреб підприємств. Фінанси підприємств, установ та організацій входять до Ф. с. У. через систему податків, зборів (обов'язкових платежів), отримання коштів методом фінансування або кред. забезпечення. Особисте та майн. страхування здійснюється за рахунок грош. фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками (гр-нами та юрид. особами) страх, платежів за договорами майн. та особистого страхування і доходів від розміщення коштів цих фондів. Кошти фондів спрямовуються на захист майн. інтересів гр-н та юрид. осіб у разі настання певних подій (страх, випадків) і перебувають у розпорядженні страховиків. Важливою ланкою Ф. с. У. є кредит — державний і банківський. Державний кредит — це фонд коштів, у якому д-ва акумулює тимчасово вільні грош. кошти юрид. і фіз. осіб на основі добровільності, строковості та відплатності для покриття бюдж. дефіциту і регулювання грош. обігу. Сутність банк, кредиту полягає у використанні банками тимчасово вільних коштів, що зберігаються на банк, рахунках, та їх наданні юрид. і фіз. особам на принципах строковості, відплатності та повернення.

Ф. с. У. охоплює своїм впливом усю економіку країни, управлінську та соціальну сферу і тим самим відображає особливості розвитку д-ви на певному етапі. Для керівництва фін. діяльністю існує система держ. органів і установ загальної (ВР України, Президент України, КМ України) та спеціальної (Рахункова палата України, М-во фінансів, Держ. казначейство, НБУ, Держ. податкова служба України, Гол. контрольно-ревізійне управління тощо) компетенції. Прав, засади функціонування Ф. с. У. визначаються актами конст., адм., бюдж., подат., госп., страх., банківської та ін. галузей зак-ва.

Літ.: Кравченко В. І. Фінанси місц. органів влади України: основи теорії та практики. К., 1997; Фін. право. К., 1999; Дробозіна Л. О. Фінанси. Грош. обіг. Кредит. К., 2001; Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств. К., 2001.

Е.С. Дмитренко, В.П. Нагребельний

 

Схожі за змістом слова та фрази