Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сис-сірія arrow СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
   

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

— напрям у спеціальній методології науки, завданням якого є розробка методів дослідження й конструювання складних за організацією об'єктів як систем. С. п. спрямований на розкриття цілісності об'єктів, виявлення в них різноманітних типів зв'язків та зведення їх у єдину теор. картину. Виникнення й поширення С. п. було зумовлене кризою механіцизму в зв'язку з ускладненням завдань науки і практики. С. п. є певним етапом у розвитку методів пізнання, дослідницької діяльності, засобів опису й пояснення природи об'єктів, які аналізуються чи штучно створюються. Осн. принципи методології системного дослідження складних об'єктів, що розвиваються, розробили й реалізували основоположники марксизму-ленінізму, які. зокрема, використали їх для аналізу системи екон. відносин капіталістичного суспільства. Дослідження системних об'єктів здійснюється на основі діалектико-мате-ріалістичних принципів. Філос. проблематика С. п. включає аналіз гносеологічних засобів, що використовуються в системних дослідженнях, вивчення категоріального (див. Категорія в філософії) апарату цих досліджень. Важливе місце в системних дослідженнях посідає їхня логіко-методологічна сторона: побудова спец. мегодів для вивчення системних властивостей об'єктів, логічного апарату дослідження, виявлення особливостей системних теорій. В 20 ст. принципи С. п. знайшли застосування в біології, психології, екології, мовознавстві та ін. наук. дисциплінах. Системні ідеї було покладено в основу нових галузей знання, зокрема, кібернетики і семіотики. Сучас. розвиток С. п. в соціології пов'язаний з впровадженням точних методів аналізу соціальних утворень і явищ, з побудовою їхніх матем. моделей на підставі конкретних соціологічних і статистичних даних. На сучас. етапі С. п. розвивається гол. чином шляхом застосування його для розв'язання конкретних теор. і практичних проблем у різних галузях науки і техніки, управління соціально-екон. процесами тощо.

 

Схожі за змістом слова та фрази