Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ
   

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ

— характеристичні функції термодинамічної системи, що разом із своїми першими похідними по незалежних змінних (ентропії S, об'єму V, т-рі Т, тиску р) повністю описують її стан і можливі в ній оборотні процеси. Т. п. термодинамічної системи є внутрішня енергія U (S, V), ентальпія Н (S, р), ізохорно-ізотермічний потенціал F(Т, V), або гельмгольцова енергія (одна з його назв — вільна енергія), ізобарно-ізотермічний потенціал Ф (Т, р), або гіббсова енергія. Т. п. гетерогенної системи залежать також від числа частинок у ній. Вибір того чи іншого Т. п. для опису системи залежить від умов, у яких відбувається розгляданий процес, тобто від вибору незалежних змінних. Напр., якщо процес відбувається при змінних грі Т і об'ємі V, він повністю описується вільною енергією системи F(T, V), причому —(dF/dV)T = p є рівнянням стану системи, а — (dF/dT )v = S — ентропією системи. Т. н. пов'язані-між собою, напр. F = U — ТS. Iхнє існування є наслідком 1-го і 2-го начал термодинаміки (див. Термодинаміки начала). Процеси, що відбуваються в термодинамічній системі, описуються диференціальними рівняннями, з яких з точністю до адитивних констант визначаються Т. п. Ця невизначеність усувається за допомогою 3-го начала термодинаміки. Застосування Т. п. є основою всіх розрахунків у термодинаміці.

Літ. див. до ст. Термодинаміка.

І. Р. Юхновський.

 

Схожі за змістом слова та фрази