Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прол-проті arrow ПРОТЕКЦІОНІЗМ
   

ПРОТЕКЦІОНІЗМ

(від лат. рrоtectio — заступництво, захист) — економічна політика держави, спрямована на захист нац. економіки від іноземної конкуренції й розширення зовнішніх ринків. Здійснюється капіталістичними країнами за допомогою засобів зовнішньоторг. і митної політики, що їх доповнюють внутр. заходи заохочення нац. виробн. й експорту. Політика П. спочатку була спрямована на охорону нац. пром-сті, а з кінця 19 ст.— і с. г. (аграрний П.). П. виник в епоху т. з. первісного нагромадження капіталу, його теор. базою було вчення меркантилізму; сприяв розвиткові капіталістичних відносин. Виступав гол. чин. у формі митної політики. З розвитком капіталізму П. починає відігравати консервативну роль. Він перетворюється на гальмо в розвитку світової торгівлі, поглиблення міжнародного поділу праці, обмежує розвиток капіталізму нац. рамками. Розвинуті капіталістичні країни переходять до політики вільної торгівлі — фритредерства, не відмовляючись повністю від П. З переходом до імперіалізму, особливо на стадії загальної кризи капіталізму, П. набуває яскраво вираженого агресивного характеру, перетворюється в руках монополій на знаряддя загарбання внутр. і зовн. ринків. Інтеграційні процеси в капіталістичному світі спричинилися до виникнення "колективного П." — узгодженої екон. політики, яку проводять групи бурж. д-в в інтересах нац. монополій. Політика імперіалістичного надпротекціоніз-му неминуче призводить до погіршення становища трудящих, зростання споживчих цін, загострення класової боротьби та імперіалістичних суперечностей. П. країн, що розвиваються, спрямований на заохочення розвитку нац. економіки, захисту її від імперіалістичної експансії та досягнення екон. незалежності.

А. Г. Селіваненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази