Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вільно-вітр arrow ВІСІМНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАІНИ
   

ВІСІМНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАІНИ

- відбувся 23-26.ІП 1954 в Києві. В роботі з'їзду взяли участь 878 делегатів з ухвальним і 66 - з дорадчим голосом, які представляли 780 615 членів і 53 162 кандидати у члени партії. Порядок денний: 1) Звітна доповідь ЦК Компартії України; 2) Звітна доповідь Ревізійної комісії Компартії України; 3) Вибори керівних органів Компартії України. З'їзд відбувся в обстановці великого політ. і трудового піднесення, викликаного підготовкою до святкування 300-річчя возз'єднання України з Росією. Цей ювілей був ознаменований переданням Крим. області з РРФСР до складу УРСР. До Компартії України влилася 32-тисячна парт. орг-ція Крим. області, її делегати взяли участь у роботі з'їзду. З'їзд відзначив, що трудящі республіки під керівництвом парт. орг-цій добилися дальших успіхів у здійсненні програми завершення побудови соціалістичного суспільства в Рад. країні. В усіх галузях пром-сті збільшилися виробничі потужності, підвищилася продуктивність праці, знизилася собівартість продукції. Поряд із завданнями неухильного розвитку важкої промисловості зїзд зосередив увагу на питаннях розвитку с. г., поклавши в основу рішення Вересневого (1953) і Лютнево-березневого (1954) пленумів ЦК КПРС. З'їзд визначив завдання парт, орг-цій по дальшому розвитку зернового господарства і тваринництва в республіці. Особлива увага зверталась на вдосконалення структури посівних площ, піднесення культури землеробства і продуктивності тваринництва, виконання всіх агротех. заходів, дальше орг.-госп. зміцнення колгоспів, збільшення їхнього громад. багатства. З'їзд зобов'язав парт. орг-ції та госп. органи добитись дальшого збільшення виробництва товарів нар. споживання, посилити увагу до житлового і культ.-побутового будівництва. З'їзд визначив завдання дальшого поліпшення внутріпарт., орг. та ідеологічної роботи, зосередив увагу на необхідності підвищення боєздатності первинних парт. орг-цій, ширшого розгортання критики і самокритики, посилення контролю і перевірки виконання директив партії і уряду. З'їзд зобов'язав парт. орг-ції посилити пропаганду марксизму-ленінізму, виховання трудящих у дусі пролет. інтернаціоналізму, рад. патріотизму і дружби народів, домагатися, щоб уся ідеологічна робота сприяла мобілізації рад. людей на виконання завдань госп. будівництва, забезпечення дальшого зростання могутності СРСР. З'їзд обрав ЦК Компартії України і Ревізійну комісію.

Літ.: XVIІI з'їзд Комуністичної партії України. Матеріали з'їзду. К., 1954; Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1977; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Матвійчук М. М. Вісімнадцятий з'їзд КП України. К., 1962.

Л. Ю. Беренштейн.

 

Схожі за змістом слова та фрази