Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНКАСО
   

ІНКАСО

(італ. — виручка, виторг) -банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта (відповідно до укладеного між ними договору банківського рахунку) одержує на підставі розрахункових док-тів належні йому грош. суми (за продані товари, надані послуги та ін.) і зараховує їх в установленому порядку на рахунок одержувача цих коштів. У цив. обігу використовується переважно безготівкова форма розрахунків І.

Інкас. форма розрахунків широко застосовується у міжнар. торгівлі згідно з умовами контракту. Регламентується Уніфікованими правилами з інкасо, затв. Міжнародною торговою палатою (1978). За правилами І. експортер (продавець) відповідно до умов контракту після відвантаження товарів передає своєму уповноваженому банку інкас. доручення з доданим пакетом платіж, док-тів (рахунок-фактуру, товаротрансп. док-ти та ін.), який перевіряє і направляє їх банку імпортера (покупця), що у свою чергу видає одержані док-ти (крім товаророзпорядчих) імпортеру (покупцю). Імпортер після перевірки відповідності док-тів умовам контракту дає доручення банку на перерахування коштів експортеру (продавцю) і водночас одержує від банку відповідні товаророзпорядчі док-ти на отримання товару від трансп. організації. Покупець, таким чином, одержує від свого банку товаророзпорядчі док-ти лише після акцепту платіж, док-та експортера (продавця) на відвантажений товар.

В Україні інкас. форма розрахунків врегульована Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затв. правлінням НБУ 2.VIІІ.1996, згідно з якою інкас. доручення (розпорядження) застосовуються у випадках, передбачених чинним зак-вом і нормат. актами НБУ. Відповідно до Інструкції за допомогою інкас. доручень (розпоряджень) у безспір. порядку стягуються, зокрема, суми фін. санкцій на підставі наказів Держкомрезерву України, суми недоїмок у бюджет з податками, податковим кредитом, штрафи, нараховані держ. податковими службами. В разі безспір. стягнення та безакцепт. списання коштів з установи комерц. банку стягувач подає розрахункові та викон. док-ти (накази арбітраж, судів, викон. листи, видані судами, та ін. визначені чинним зак-вом док-ти) до установи банку, в якому він обслуговується. Отримані док-ти банк одержувача коштів надсилає спец, зв'язком до регіон, управління НБУ, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку платника. У разі безспір. стягнення та безакцепт. списання коштів з установи комерц. банку, в якому обслуговується стягувач, зазначені док-ти направляються безпосередньо регіон, управлінню НБУ. За виконання операцій І. стягується комісійна винагорода.

О. В. Дзера.

 

Схожі за змістом слова та фрази