Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прол-проті arrow ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
   

ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

— галузь будівництва, яка створює основні виробничі фонди промисловості. В процесі буд-ва виконується комплекс буд.-монтажних робіт, що забезпечують введення в дію нових або розширення й реконструкцію діючих потужностей. П. 6. характеризується різноманітністю й складністю об'єктів, що зводяться, різнохарактерністю й великою протяжністю споруджуваних підземних і надземних мереж і комунікацій, значними масштабами підготовчих і осн. робіт. З перших років Рад. влади Комуністична партія і Рад. уряд приділяли велику увагу буд. справі. В 1920—28 на основі ленінського плану ГОЕЛРО розгорнулось велике пром. й енерг. буд-во. За цей період лише на Україні відбудовано й збудовано 600 великих пром. об'єктів. у зв'язку з бурхливим розвитком нар. г-ва за роки довоєнних п'ятирічок (1929—41), зокрема, в УРСР було створено й зміцнено будівельну індустрію. Серед пром. гігантів, споруджених у республіці до 1941,— Дніпрогес, ждановський металургійний завод "Азовсталь", "Запоріжсталь" тощо. Під час Великої Вітчизн. війни 1941—45 буд. орг-ції України брали участь у великих оборонних роботах та спорудженні на сході країни нових пром. підприємств. Серед післявоєнних новобудов — багато шахт Донбасу й Львівсько-Волинського басейну, Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі, нафтопереробні з-ди в Дрогобичі, Одесі, Херсоні тощо. Лише за 7 років (1959—65) у республіці збудовано і введено в експлуатацію бл. 900 великих пром. об'єктів. Серед них: Дніпропетровський шинний з-д, Черкаський та Чернігівський з-ди хім. волокна та ін., понад 300 підприємств легкої та харч. пром-сті. З 1965 відбувалося дальше розширення масштабів і підвищення темпів П. б. За 1965—70 збудовано 2300 важливих пром. комплексів, цехів і об'єктів, серед яких надпотужна доменна піч на Криворізькому й середньо сортовий стан на Дніпровському металург. з-дах, конвертори на Ждановському, Єнакіївському та Криворізькому металург. з-дах та багато ін. Потужність і темпи П. б. характеризуються значними обсягами капітальних вкладень у пром-сть та зростанням введених у дію основних фондів. В СРСР 1970 обсяг капітальних вкладень становив 80,6 млрд. крб., 1975 — 112,9 млрд. крб., 1980 — 133,5 млрд. крб., у т. ч. в УРСР — відповідно 12,9, 17,5, 18,9 млрд. крб. В 1970 введено в експлуатацію осн. фондів по країні 76,4 млрд. крб., 1975 — 105,6 млрд. крб., 1980 — 130,2 млрд. крб., у т. ч. по республіці — відповідно 12,7, 16,8, і 18,8 млрд. крб. За роки десятої п'ятирічки в країні стали до ладу понад 1200 великих пром. підприємств. П. б. здійснюється на основі перспективних схем розвитку і розміщення галузей в економічних районах, розроблюваних відповідно до планів екон. і соціального розвитку нар. господарства. Важливу роль в утворенні районів буд-ва, територіально-виробничих комплексів відіграють природні ресурси. Зростають обсяги П. б. в районах Сибіру і Далекого Сходу. Бл. 65% заг. обсягу капітальних вкладень у пром-сть країни спрямовується на розширення, реконструкцію і тех. переозброєння підприємств. Введення потужностей здійснюється окремими пусковими комплексами, що забезпечує прискорення окупності капітальних вкладень. Підвищення ефективності П. 6. досягається в результаті вдосконалення об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будинків і споруд, блокування виробничих і підсобних будинків, винесення устаткування на відкриті й напіввідкриті майданчики та створення промислових вузлів. Основою індустріалізації П. б. є уніфікація планувальних і конструктивних рішень, поліпшення технології буд.-монтажних робіт, впровадження передових методів організації буд. виробн., удосконалення механізму планування й управління. П. б. в УРСР проводять гол. чин. підрядні орг-ції М-ва буд-ва підприємств важкої індустрії УРСР, М-ва промислового буд-ва УРСР та субпідрядні орг-ції М-ва монтажних і спец. буд. робіт УРСР. В Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 — 1985 роки і на період до 1990 року зазначено, що в одинадцятій п'ятирічці капітальні вкладення будуть направлені насамперед на реконструкцію і технічне переозброєння підприємств та на завершення раніше розпочат их будов; має бути поліпшена проектно-кошторисна справа, буд-во здійснюватиметься за найбільш прогресивними й економічними проектами. П. б. країн—членів Ради Економічної Взаємодопомоги здійснюється за єдиним планом інтеграції економічної, в рамках якого проводяться спільні наукові дослідження, проектування і спорудження об'єктів.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали XXVI з'їзду Комуністичної партії України. К., 1981; Совершенствование типов промышленных зданий. M., 1967; Экономическая эффективность проектных решений в промышленном строительстве. М., 1969: Лубенец В. Г. Организация и управление строительством металлургических предприятий. К., 1979; Народное хозяйство СССР в 1980 году. Статистический ежегодник. М., 1981; Народне господарство Української PCP y 1980 році. Статистичний щорічник. К., 1981.

Г. П. Кривобороденко.

 

Схожі за змістом слова та фрази