Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
   

ДЕРЖАВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

- 1) Об'єкт держ. власності на майно і землю, тобто цілісний майновий комплекс, призначений для в-ва сіль-ськогосп. продукції, її первин, переробки і зберігання. 2) Держ. сільськогосп. організація, зареєстрована в держ. органах як юридична особа і ств. на базі майна і землі, що є держ. власністю. Майно закріплюється за держ. сільськогосп. організацією на праві повного госп. відання, а земля надається у пост, користування і використовується для в-ва сільськогосп. продукції.

Як юрид. особа Д. с. п. може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у заг., арбітраж, і трет, судах. Д. с. п. перебуває на госп. розрахунку, має закріплені за ним осн. та оборотні засоби і самост. баланс.

Д. с. п. як юрид. особа діє на підставі статуту, ін. установчих док-тів, затверджених органом державного управління, уповноваженим управляти держ. майном і землею. Д. с. п. має цив. правоздатність відповідно до цієї його діяльності. Вона виникає з моменту його державної реєстрації. Д. с. п. має своє найменування, права та обов'язки, пов'язані з користуванням фірмовим найменуванням і товар, знаками. Д. с. п. набуває цив. прав і бере на себе цив. обов'язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм законом і статутом.

Таким органом у Д. с. п. є директор підприємства, який призначається органом, уповноваженим управляти держ. майном. Відповідно до ч. З ст. 21 Кодексу законів про працю України труд, договір з Д. с. п. може бути укладений у формі контракту. Особливістю Д. с. п. є те, що його діяльність пов'язана з використанням земель сільськогосп. призначення для в-ва сільськогосп. продукції та з необхідністю пристосування до клімат, умов.

Види Д. с. п.: радгоспи, дослідні г-ва, коне-заводи, племінні г-ва, експериментальні в-ва та ін.

Літ.: АПК і право. К., 1988; Аграрне право України. К, 1996.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази