Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНДЕКС ЗЛОЧИННОСТІ
   

ІНДЕКС ЗЛОЧИННОСТІ

(лат. index - покажчик, список, перелік) — стат. показник, який характеризує співвідношення у часі

(І. з. динамічний) або в просторі (І. з. територіальний) кількості злочині в окр. виду, всіх видів, зареєстрованих у різні проміжки часу по різних тер. одиницях (областях, районах, містах).

У кримінології використовують індивід, та зведені І. з. Індивідуальний І. з. динамічний вираховують діленням кількості злочинів окр. виду за звітний період на кількість цих злочинів за поперед, період Іd=Р1/Р0, а індивідуальний І. з. територіальний — діленням числа злочинів окр. виду, скоєних в одній тер. одиниці, на відповідний показник в іншій — It=Рх/Ру. При цьому припускається, що злочини окр. виду є якісно однорідними. І. з. зведений вираховують для зіставлення сукупності злочинів усіх видів, скоєних за певний період часу або в певних тер. одиницях. При цьому сукупність злочинів розглядається як якісно неоднорідна, така, що через різні ступені сусп. небезпечності окр. видів злочинів не може бути зведена шляхом безпосеред. підсумовування. З метою врахування цієї різниці для всіх видів злочинів вводять т. з. ваги, тобто єдині умовні одиниці ступеня сусп. небезпечності: визначену в законі міру покарання; міру реального покарання, бальну оцінку групою експертів кожного виду злочину. Шляхом множення кількості і ваг отримують умовні показники ступеня сусп. небезпечності злочинів кожного виду. І. з. зведений (як заг. показник ступеня сусп. небезпечності злочинності) розраховують за такою формулою:

показник ступеня суспільної небезпечності злочинності - leksika.com.ua

де Р1, Р2, Р3, Рn — кількість злочинів за звітний період (з індексом 1) та за поперед, період (з індексом 0), a t1, t2, t3, tn — ваги по кожному виду злочину. Одиниця вимірювання показника — абсолютна величина або відсотки.

Аналогічно розраховують І. з. зведений територіальний.

І. з. зведений розраховують базисним (по відношенню до єдиного періоду) та ланцюжковим (по відношенню до кожного наст, періоду) способами.

Літ.: Фишер И. Построение индексов. М., 1928; Вицин С. Е. Моделирование в криминологии. М., 1973; Блув-штейн Ю. Д. Криминология и математика. М., 1974.

О. Г. Кулик.

 

Схожі за змістом слова та фрази