Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ДАВНІХ АКТІВ
   

ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ДАВНІХ АКТІВ

Київська археографічна комісія — наук, установа, утворена 1843 при канцелярії київського військового, подільського й волинського генерал-губернатора. її діяльність була спрямована на виявлення, пошук і збирання істор. писемних джерел (у держ., монастир, і приват, архівах), їх наук, опрацювання, підготовку до публікації та видання. Відіграла важливу роль у розвитку укр. архів, справи на першому її етапі [зібрані й виявлені нею мат-ли стали основою для утворення Київ, архіву давніх актів

(1852, тепер — Центр, державний істор. архів України)] й заклала джерельну базу істор.-юрид. науки. Це — пам'ятки та акти з історії укр. права (в т. ч. комплекс актових книг 16—18 ст.), літописи тощо. 1845 після ліквідації Тимчас. комітету для дослідження старожитностей (існував у Києві з 1835) на Комісію було покладено обов'язки виявляти й досліджувати археол. пам'ятки. Комісією видано фундам. багатотомні збірники джерел: «Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе» у 4 томах (1845—59; 2-е вид. 1898); «Архив Юго-Западной России», виданий Комісією для розбору давних актів, утвореної при Київському, Подільському і Волинському генерал-губернаторі у 8 частинах (1859 -1914) та ін.

У різний час членами Т. к. для р. д. а. були такі визначні діячі укр. науки і культури, як Т. Г. Шевченко, П. О. Куліш, М. І. Костомаров, М. О. Максимович, В. Б. Антонович, О. І. Левицький, М. С. Грушевський, І. М. Кама-нін, М. Д. Іванишев, В. С. Іконников, М. Ф. Владимирський-Буданов, М. В. Довнар-Запольський та ін.

З 1917 Т. к. для р. д. а. офіційно перейм, на Київську археографічну комісію, хоч ця назва закріпилася за нею ще від 80-х рр. 19 ст. 1919 при УАН утв. ще одну Археогр. комісію, а 1921 обидві установи об'єднано під наз. Археографічна комісія ВУАН.

Літ.: Сведения о деятельности Киев, комиссии для разбора древних актов. В кн.: Сб. истор. мат-лов по истории Юго-Зап. России, издаваемых Комиссией для разбора древних актов..., в. 1. К, 1911; Летопись занятий Комиссии (1911-1914). В кн.: Сб. истор. мат-лов по истории Юго-Зап. России, издаваемых Комиссией для разбора древних актов..., в. 2. К., 1916; Журба О. Київ, археографічна комісія 1843 — 1921. К., 1993; Київ, центр, архів давніх актів. 1852—1943, т. 1. 1852—1921. К., 2002.

К. А. Вислобоков.

 

Схожі за змістом слова та фрази