Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНСТРУКТАЖ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
   

ІНСТРУКТАЖ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

— вид навчання новоприйнятого на роботу працівника осн. норм поведінки на в-ві й безпечних методів виконання ним конкр. роботи. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону праці» (1992) всі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві І. з п. о. п. Типовим положенням «Про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці» (1994) встановлено 5 видів інструктажів: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, яких щойно прийнято на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від їх освіти, стажу роботи або посади. Запис про проведення вступ, інструктажу робиться у спец, журналі, а також у док-ті про прийняття працівника на роботу. Первинний інструктаж проводиться на роб. місці до поч. роботи з усіма новоприйнятими працівниками, а також тими, які будуть виконувати нову для них роботу, студентами, учнями та вихованцями після прибуття на вироб. практику.

Повторний інструктаж проводиться на роб. місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою — раз у квартал; на ін. роботах — раз на півріччя.

Позаплановий інструктаж проводиться на роб. місці або в кабінеті охорони праці при: зміні технол. процесу та устаткування; введенні в дію нових або переглянутих нормат. актів про охорону праці; порушенні працівником нормат. актів про охорону праці, що може призвести або призвело до травми, аварії чи отруєння; перерві в роботі працівника більш як на ЗО календ. днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.

Цільовий інструктаж проводиться при: виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпо-серед. обов'язками за фахом; ліквідації аварії або стих, лиха; проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та ін. док-ти. Цільовий інструктаж фіксується на-рядом-допуском або ін. док-том, що дозволяє проведення робіт.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт. Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів робиться запис у спец, журналі, який повинен бути пронумерованим, прошнурованим і скріпленим печаткою. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Програми і тривалість інструктажів затверджуються керівником підприємства, навч. закладу або їх відповідного структурного підрозділу.

В. М. Петров.

 

Схожі за змістом слова та фрази