Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОТЕСТИ УСРР
   

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОТЕСТИ УСРР

- акти опротестування Президією ВУЦВК на підставі Конституції СРСР 1924 (ст. 42, 49) та Положення про ЦВК СРСР від 12.Х 1923 (ст. 53) нормат. док-тів, які приймалися загально-союз. органами (Президією ЦВК СРСР, РНК СРСР та окр. наркоматами), у разі їх невідповідності зак-ву СРСР або зак-ву союзної республіки. До прийняття Конституції СРСР упродовж 1923—24 було направлено 4 К. п. УСРР від імені РНК УСРР, але згодом Президія ВУЦВК стала єдиним у республіці суб'єктом конст. опротестування загальносоюз. актів. Акти Президії ЦВК СРСР і РНК СРСР опротестовувалися без зупинення їх виконання, а виконання рішень окр. наркоматів могло бути зупинено на тер. республіки безпосередньо Президією ВУЦВК. Наявність такого права випливала з конст. визначення Союзу РСР як федерації суверенних союз, республік, це було однією з гарантій суверен, прав УСРР, сприяло встановленню єдиної конст. законності для всієї рад. федерації. Президія ВУЦВК направляла протести або подання (іноді вони називалися клопотаннями) від імені ВУЦВК до Президії ЦВК СРСР, аргументуючи їх тим, що опротестовані акти не відповідають Конституції СРСР або містять наміри до централізації чи втручання у компетенцію союз, республік або спробу регламентації дрібних питань поточного управління. Прийняттю постанови Президії ВУЦВК про направлення К. п. УСРР передувало одержання від РНК УСРР або Конст. комісії ВУЦВК і насамперед від Прокуратури УСРР відповідних аргументованих пропозицій (подань, протестів, висновків тощо).

Згідно з постановою Президії ЦВК СРСР від 14.VIII 1925 для подання протесту вст ановлювався місяч. строк з дня прийняття опротестованого акта. Згодом за клопотанням Президії ВУЦВК цей строк постановою Президії ЦВК СРСР від 6.ХІ 1926 було збільшено до 2 місяців. За підрахунками дослідників, Президія ЦВК СРСР задовольняла щороку від третини до половини К. п. УСРР; решта відхилялася або поверталася Президії ВУЦВК для перегляду. Практика направлення К. п. УСРР тривала з 1923 до поч. 30-х рр., коли вона була припинена у зв'язку з курсом на централізацію і звуження суверен, прав союз, республік. Перший відомий К. п. УСРР заявлено Президією ВУЦВК 20.XII 1923 з пропозицією припинити чинність ряду положень пост. РНК СРСР «Про товарні знаки». Останні (з виявлених в архівах) К. п. УСРР датуються 1930. Точного обліку всіх поданих К. п. УСРР не велося і щодо їх заг. кількості в офіц. док-тах є певні розбіжності. За даними Президії ВУЦВК, було опротестовано: в 1923 — 2 акти, в 1924 — 22, в 1925 - 17, в 1926 - 1927 - 52 акти. За док-та-ми Прокуратури УСРР, направлено: в 1923 — 1 протест, в 1924 - 18, в 1925 - 19, в 1926 -37, в 1927 — 49 протестів.

Літ.: Протесты адм. надзора Прокуратуры УССР по поводу постановлений и распоряжений органов власні, в. 1-2. X.. 1924-25; Практика Президиума ЦИК Союза ССР в области конституционного (общего и судебного) надзора. М.. 1931; Яковенко Д. Т. Высшие органы государственной власти Укр. ССР в условиях строительства социализма (1917-1937). К., 1975.

І. Б. Усенки.

 

Схожі за змістом слова та фрази