Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow токс-торс arrow ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ
   

ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

— детальні загальногеографічні карти місцевості, по яких можна визначити планове і висотне положення точок. Т. к.— один з видів карт географічних.За масштабом Т. к. поділяють на оглядово-топографічні (масштаб 1 : 500 000 — 1 : 1000 000), власне топографічні карти (1: 5000 — 1 : 200 000) і топографічні плани (1 : 500—1 : 2000). Т. к. мають опорну геодезичну сітку і стабільну систему умовних знаків. Створюють їх у проекціях: рівнокутній поперечно-циліндричній Гаусса—Крюгера (1 : 500 000 і крупніше) та видозміненій поліконічній (1:1 000 000), які зберігають геом. подібність обрисів місцевості й практично постійний масштаб у всіх напрямах. Осн. методи створення Т. к.— фото топографічні (див. Топографія, Аерофототопографія). Т. к. складають на окремих аркушах, об'єднаних єдиною системою розграфлення та номенклатури. Вони відображають Водні об'єкти (річки, озера тощо), рельєф у горизонталях, рослинність, населені пункти, шляхи, деякі об'єкти госп. і культур, призначення, межі тощо. їх широко використовують при розв'язанні різних завдань в галузі науки, культури, нар.г-ва та оборони країни. Т. к. необхідні для детального вивчення місцевості, орієнтування на ній, для різних інженерних пошуків, при створенні карт тематичних і карт спеціальних . Виділяють також Т. к. спеціалізовані, які складають з урахуванням інтересів певної галузі науки або практики; фотографічні, при створенні яких поєднують фотографічне зображення з штриховим малюнком місцевості; розробляють морські Т. к. на райони материкової обмілини.

В. П. Павлова.

 

Схожі за змістом слова та фрази